gymnasiale uddannelser
Artikel

Idræt på de gymnasiale uddannelser

Det helt centrale for faget idræt er den fysiske aktivitet kombineret med teori om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder.

Idræt C er et obligatorisk fag på stx, mens du på hf skal vælge enten idræt C eller et kunstnerisk fag.

Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og undervisning i teori får du indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden og forståelse for idrættens kulturelle værdier.

I idræt kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
  • Forskellige typer idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der lærer dig kropsbeherskelse og boldbeherskelse
  • Grundlæggende principper for træning
  • Grundlæggende begreber om træning, livsstil og idrætsvaner inden for natur- og sundhedsvidenskab samt humaniora og samfundsvidenskab
  • Idrætsformer, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
  • Relevante videnskabelige metoder
     

Forskel på C- og B-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på A- og B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere overordnet niveau, mens du på A- og B-niveau går mere i dybden med emnerne.

Arbejdsformer
Undervisningen er organiseret i længerevarende forløb, der dækker teori og træning i praksis, så det hele indgår i en helhed. Du vil i perioder arbejde med projekter og med fysisk træning.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og en skriftlig prøve

Gymnasiale uddannelser med idræt
Faget idræt C er et obligatorisk fag på stx, mens du på hf skal vælge enten idræt C eller et kunstnerisk fag. Du kan desuden få idræt A eller B som valgfag. Læs mere:

Hf: Idræt C

Stx: Idræt A forsøgsfag, Idræt C

Htx: Idræt B

Fælles valgfag: Idræt B

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for overblik over, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.