gymnasiale uddannelser
Artikel

Geovidenskab på de gymnasiale uddannelser

Faget geovidenskab findes kun på A niveau. I geovidenskab tages der udgangspunkt i emner inden for geografi, geologi og fysik. Du får undervisning i klima, energi, miljø og jordens ressourcer.

Hvordan fremtidssikrer vi verden? Hvorfor er det så svært at forudsige jordskælv, og er der liv på Mars? Det er blot et par af de spørgsmål, man kan komme omkring i faget geovidenskab i gymnasiet. Formålet med geovidenskab er nemlig, at du opnår en fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler. Faget tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder og sætter geovidenskabelige problemstillinger ind i et lokalt, regionalt og globalt samfundsmæssigt perspektiv.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Klima og klimaændringer, herunder natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Produktion, teknologi og energiressourcer

Arbejdsformer
Undervisningen veksler bl.a. mellem klasseundervisning, projektarbejde, elevoplæg og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dine eksperimenter og dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Det eksperimentelle arbejde og feltarbejdet fylder ca. 20 procent af uddannelsestiden.

Eksamen
Du afslutter faget med en skriftlig og mundtlig prøve.

Faget indgår som adgangskrav til nogle videregående uddannelser
Hvis du afslutter geovidenskab A på stx, tæller det som, at du har afsluttet både fysik og naturgeografi på B-niveau. Hvis du afslutter geovidenskab A på htx, tæller det som, at du har afsluttet anses du for at have afsluttet fysik på B-niveau. Fysik på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser – primært inden for det naturvidenskabelige område. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har fysik.

Gymnasiale uddannelser med geovidenskab
Faget geovidenskab A findes på stx og htx: 

Stx: Geovidenskab A

Htx: Geovidenskab A