gymnasiale uddannelser
Artikel

Finansiering på de gymnasiale uddannelser

I finansiering beskæftiger du dig med aktuelle og konkrete finansielle problemstillinger.

I finansiering i gymnasiet beskæftiger du dig med virksomhedens finansielle beslutninger og adfærd i forhold til udviklingen i omverdenen. Du får kendskab til finansielle teorier og forskellige finansielle produkter, ligesom du lærer om finansielle institutioner, markeder og investeringer. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • nationale og internationale finansielle institutioner og virksomheder
  • finansielle markeder
  • finansielle investeringer
  • virksomhedens balancestruktur
  • finansiering med egenkapital
  • finansiering med fremmedkapital
  • indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov


Forskel på C- og B-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med nogle af de samme emner på C-niveau, som på B-niveau. På C-niveauet foregår det dog på et mere overordnet niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Det forventes samtidig på B-niveau, at du udviser en større grad af selvstændighed i dit arbejde med faget og indsigt i de grundlæggende finansielle teorier og problemstillinger.

Arbejdsformer
Undervisningen tager udgangspunkt i øvelser med afsæt i konkrete og afgrænsede finansielle problemstillinger, så du får træning i at arbejde med finansielle modeller. Du vil skulle deltage i gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med finansiering

Faget finansiering findes på hhx og som fælles valgfag. Læs mere:

Hhx: Finansiering B

Fælles valgfag: Finansiering C

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Finansiering er desuden obligatorisk på en eller flere eux-udddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.