gymnasiale uddannelser
Artikel

Dansk på de gymnasiale uddannelser

I dansk i gymnasiet dykker du ned i det danske sprog, litteratur og medier. Du kommer bl.a. til at arbejde med grammatik, litteraturteori og flere former for analyse.

Dansk A er et obligatorisk fag på alle fire gymnasiale uddannelser, og du har faget gennem hele din uddannelse.

I dansk A er der primært fokus på tre kerneområder: sprog, litteratur og medier. Herunder kommer du bl.a. til at beskæftige dig med emner som: 

  • sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik
  • forskellige former for analyser
  • genrebegreber
  • litteraturteori og litterær metode
  • litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger
  • visuel information, herunder faste og levende billeder
  • mediernes udvikling, form og indhold
  • digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse

Du lærer dermed bl.a. at udtrykke dig præcist og nuanceret både mundtligt og skriftligt. Du lærer at analysere og vurdere tekster fra forskellige medier, og du lærer at analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieproduktioner. 

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem lærerforedrag, individuelt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde og projektarbejde. Du arbejder med forskellige typer af skriftlige opgaver og med den mundtlige fremstilling. Faget indeholder en del skriftligt arbejde.

Eksamen
Du afslutter faget med en skriftlig og mundtlig prøve.

Faget indgår som adgangskrav til nogle videregående uddannelser
Dansk på A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Det vil sige, at du skal have det fag for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har dansk A.

Hf: Dansk A

Hhx: Dansk A

Htx: Dansk A

Stx: Dansk A

HF-enkeltfag: Dansk C

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på alle fire uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, hvorvidt du har haft dansk A på fx stx eller htx.

Obligatorisk på en række eux-uddannelser
Dansk er desuden obligatorisk på en række eux-uddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.