Dansk som optagelseskrav
Artikel

Dansk som optagelseskrav på de videregående uddannelser

Er du udlænding fra lande uden for Norden og søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du opfylde bestemte krav til danskkundskaber.

Du skal kunne tale og skrive dansk og bestå det, der hedder Studieprøven i dansk som andetsprog, eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Derudover skal du opfylde de almindelige adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Hvis du søger optagelse på en engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau i Danmark. I nogle tilfælde kan Uddannelsesinstitutionerne stille krav om en tillægsprøve i engelsk.

Fold alle afsnit ud

Karakterkrav

Alt efter hvilken uddannelse du søger ind på, kan der være forskellige krav til, hvilke karakterer du skal have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog med.

Studieprøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation. På langt de fleste uddannelser er kravet, at du har bestået alle tre dele med karakteren 02, som er bestået efter 7-trins-skalaen.

Vigtigt: Du skal være opmærksom på, at der på enkelte uddannelser kan være krav om højere karakterer i et eller flere af fagene. Disse særlige krav fremgår af de enkelte uddannelsessteders hjemmesider. Tjek derfor altid adgangskravene til den ønskede videregående uddannelse på det aktuelle universitets hjemmeside eller kontakt uddannelsesstedet direkte, hvis du er i tvivl om adgangskravene.

Læs mere om danskundervisning generelt på www.dedanskesprogcentre.dk.

Danskkrav til nordiske ansøgere

På de dansksprogede universitetsuddannelser er dansk på A-niveau et specifikt adgangskrav. Universiteterne kan have forskellig praksis i forhold til dette adgangskrav. På de fleste universiteter kan sprogkravet opfyldes ved, at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på tilsvarende niveau, men det er ikke tilfældet på alle universiteter.

Undersøg reglerne på universiteternes egne hjemmesider, hvor de fleste universiteter har en oversigt over de nordiske landes fagniveauer sammenlignet med de danske.

Læs evt. mere i Nordisk ansøger til videregående uddannelse i Danmark.