Dansk som optagelseskrav
Artikel

Dansk som optagelseskrav på de videregående uddannelser

Er du udlænding fra lande uden for Norden og søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du opfylde bestemte krav til danskkundskaber.

Du skal kunne tale og skrive dansk og bestå det, der hedder Studieprøven i dansk som andetsprog, eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Derudover skal du opfylde de almindelige adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Hvis du søger optagelse på en engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau i Danmark. I nogle tilfælde kan Uddannelsesinstitutionerne stille krav om en tillægsprøve i engelsk.

Fold alle afsnit ud

Karakterkrav

Alt efter hvilken uddannelse du søger ind på, kan der være forskellige krav til, hvilke karakterer du skal have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog med.

Studieprøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation. På langt de fleste uddannelser er kravet, at du har bestået alle tre dele med karakteren 02, som er bestået efter 7-trins-skalaen.

Men på enkelte uddannelser er der krav om højere karakterer i et eller flere af fagene. I oversigten nedenfor kan du kun se kravene på de uddannelser, der har andre eller højere krav end karakteren 02 i Studieprøvens tre dele. I oversigten betyder fx kravet 3x7, at du skal have bestået alle tre dele med karakteren 7.

Hvis du ikke kan finde din uddannelse i oversigten, vil det generelt betyde, at du skal have bestået alle tre dele af Studieprøven med karakteren 02. Forhør dig også på universitetet om karakterkravene.

Læs mere om danskundervisning generelt på www.dedanskesprogcentre.dk.

Oversigt

Nedenfor kan du se karakterkravene på de uddannelser, der har andre eller højere krav end karakteren 02 i Studieprøvens tre dele.

Copenhagen Business School (CBS)

 • HA almen: 3x02 og dansk A 02
 • HA (it): 3x02 og dansk A 02
 • HA (mat): 3x02 og dansk A 02
 • HA (fil): 3x02 og dansk A 02
 • HA (psyk): 3x02 og dansk A 02
 • HA (jur.): 3x02 og dansk A 02
 • HA i projektledelse: 3x02 og dansk A 02
 • HA i europæisk business: 3x7 og dansk A 02

Bemærk: Fra og med optaget 2020 kræves på ovennævnte uddannelser desuden et samlet karaktergennemsnit på 4,0.

 • HA (kom.): 3x7,0 og dansk A 6,0. Bemærk: Fra og med optaget 2020 kræves desuden et samlet karaktergennemsnit på 10,0

Københavns Universitet (KU)

 • Medicin: 3x7,0
 • Odontologi (tandlæge): 3x7,0
 • Tandplejer: 3x7,0
 • Retorik: Danskprøve 3,0. Bemærk: Er ikke det samme som Prøven i dansk 3

IT-Universitetet (ITU)

 • Softwareudvikling: 2x02 + 7,0 i skriftlig fremstilling
 • Digitale medier og design: 2x02 + 7,0 i skriftlig fremstilling

Syddansk Universitet (SDU)

 • Medicin: 3x7,0
 • Klinisk biomekanik: 3x7,0

Aarhus Universitet (AU)

 • Fransk: 2x02 + 7,0 i skriftlig fremstilling
 • Spansk: 2x02 + 7,0 i skriftlig fremstilling
 • Medicin: 3x7,0
 • Odontologi (tandlæge): 3x7,0
 • International virksomhedskommunikation: 3x10,0

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

 • Erhvervssproglige uddannelser: 3x7,0
 • Alle andre: 3x02

Danmarks Medie- og journalisthøjskole

 • Alle uddannelser: 3x10,0

Erhvervsakademiuddannelserne

 • De tekniske uddannelser: individuel vurdering

Uddannelser ved professionshøjskolerne

 • Individuel vurdering

Københavns Professionshøjskole

 • Dansk tegnsprog og tolkning: 3x7,0 og Danskprøve 3 inden overbygningen

Danskkrav til nordiske ansøgere

På de dansksprogede universitetsuddannelser er dansk på A-niveau et specifikt adgangskrav. Universiteterne kan have forskellig praksis i forhold til dette adgangskrav. På de fleste universiteter kan sprogkravet opfyldes ved, at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på tilsvarende niveau, men det er ikke tilfældet på alle universiteter.

Undersøg reglerne på universiteternes egne hjemmesider, hvor de fleste universiteter har en oversigt over de nordiske landes fagniveauer sammenlignet med de danske.

Læs evt. mere i Nordisk ansøger til videregående uddannelse i Danmark.