Tema: Vejledning af Generation Z

Begrebet 'Generation Z' refererer til unge født fra 1995 til 2012. De er digitalt indfødte og beskrives som meningssøgende, ambitiøse og er ikke bange for at udfordre status quo. 

Men er 'Gen Z'erne' virkelig så anderledes, som det fremstilles i medier, oplæg og bøger for tiden? Vi tog først for givet, at "Generation Z"  har nogle helt særlige kendetegn. Den antagelse er blevet udfordret. De vejledere, Videnscenter for Vejledning har interviewet til temaet, arbejder med generationsbegrebet. Samtidig understreger de vigtigheden af at holde fokus på den enkelte vejledningssøgendes udfordringer og ønsker, uanset alder.
  
I en kommentar i Altinget kritiserer professor i psykologi, Svend Brinkmann, beskrivelserne af Generation Z. Til Videnscenter for Vejledning skriver han: "Den meget skarpe generationsopdeling (x, z osv.) er i mine øjne temmelig mytologisk og ikke særlig hjælpsom (selv om den er uhyre populær)."
 
Vi spurgte, om der kan være nogle samfundsmæssige forandringer, som adskiller nutidens unges erfaringer fra dem, der var unge for 30 og 40 år siden, og som måske kan påvirke deres syn på arbejdslivet? Brinkmann svarede: "Jo, det er der muligvis, men det er svært at se empirisk. Stigningen i stress gælder fx stort set hele befolkningen, så det kan undre, at det ofte er de unge, der udpeges som noget særligt. De undersøgelser, jeg henviser til i min tekst [i Altinget, red.], kan således ikke påvise, at der er forskelle mellem generationerne mht. hvordan de ser på arbejdsliv."
 
"Som udgangspunkt synes jeg, man skal tage udgangspunkt i alment menneskelige erfaringer med at være ung og skulle være voksen. Der er meget her, der ikke har forandret sig." 
 
Vi har ingen endelige svar på, om Generation Z kalder på særlig vejledning. Men vi håber, at temaet kan rejse samtalen på vejlederkontorerne rundt omkring i landet.