ChatGPT
Videnscenter artikel

Overflødiggjort af ChatGPT?

ChatGPT kan måske overhale den menneskelige vejleder, når det kommer til at give informationer om uddannelse og arbejdsmarked. Men menneskelige vejledere er fortsat eksperter på vejledning i valgprocesser. Det vurderer vejledningsforsker Jaana Kettunen, da Videnscenter for Vejledning møder hende på Zoom til en samtale om AI-chatbottens indflydelse på vejlederprofessionen nu og i fremtiden.

Af: Henriette Pagh Mathiasen, 2023 

En nyuddannet fra statskundskab ringer til eVejledning. Han er i tvivl: Åbner uddannelsen mon for de jobs, han ønsker sig? Efter samtalen spørger jeg ChatGPT:

”Jeg har en kandidat i statskundskab. Jeg har haft lidt statistik, økonomi og matematik på min uddannelse, men vil meget gerne arbejde mere med matematik og statistik. Jeg er bange for, at jeg ikke kan få job, fordi jeg hele tiden vil blive overhalet af ansøgere, der har læst økonomi eller matematik. Er der nogle steder, hvor jeg med min baggrund, kan arbejde med matematik eller statistik?”.

ChatGPTs svarer i løbet af tre sekunder:

”Absolut! Selvom din baggrund er inden for statskundskab, er der stadig mange muligheder for at arbejde med matematik og statistik. Her er nogle områder, hvor din viden og erfaring inden for statskundskab kombineret med matematik og statistik kan være værdifuld”. Derefter oplister den forskellige mulige brancher, blandt andet offentlig administration og politik, konsulentvirksomheder og ngo’er. Efter oplistningen står der:

”Husk, at dine færdigheder og erfaringer som statskundskabskandidat suppleret med matematik og statistik giver dig en unik profil. Det er vigtigt at fremhæve din kombination af analytiske færdigheder, politisk forståelse og evnen til at arbejde med komplekse data, når du søger job og kommunikerer din værdi til potentielle arbejdsgive”.

Ny spiller på banen

Hvordan – og til hvad – vi skal bruge de svar, som ChatGPT giver, er en lang samtale værd. Men at AI-assistenten er her og vil påvirke vejledningsprofessionen er ikke til diskussion: ”Der er ikke nogen vej udenom, at folk vil bruge ChatGPT. Ikke kun til informationssøgning, men også i refleksioner om uddannelse og karriere”.

Det siger vejledningsforsker Jaana Kettunen fra University of Jyväskylä i Finland. Hun forsker i krydsfeltet mellem vejledning og teknologi og er netop blevet valgt som præsident for den verdensomspændende vejlederforening International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). 

Paradigmeskift i vejledningen 

Det, der i særlig grad adskiller oplevelsen af ChatGPT fra en ”almindelig" Google-søgning er, at den er designet til at svare i et naturligt sprog. Det er afgørende for os som vejledere: ”AI indikerer et paradigmeskifte for os. Den største forandring er, at folk nu kan have en samtale online – uden at bruge en vejleder”, siger Jaana Kettunen.

ChatGPT har uendelig tid til rådighed og har åbent alle døgnets timer. Den virker endda empatisk. Et studie publiceret i tidsskriftet JAMA Internal Medicin viser, at ChatGPT er i stand til at give patienter lægefagligt relevante og empatiske svar på, hvordan man forholder sig, hvis man er bange for at have slugt en tandstik. ChatGPT’s svar bliver af patienter vurderet til at være "empatiske" eller "meget empatiske" oftere end en menneskelig læges svar.

Risikerer menneskelige vejledere at blive overflødiggjort, af AI-teknologi? Jeg spørger ”hovedpersonen” selv. ChatGPT svarer:    

”Som en AI-assistent er det ikke min intention at gøre menneskelige studie- og karrierevejledere overflødige. Jeg er her for at give generelle oplysninger og rådgivning, men det betyder ikke, at jeg kan erstatte den værdifulde viden og erfaring, som menneskelige vejledere bringer til bordet”.

Jaana er enig i, at ChatGPT ikke gør os overflødige. Men vi må overveje, hvordan vi kan gøre os spilbare og synlige: "Hvordan får vi vist vores vejledningssøgende, at det, de har fundet ud af via ChatGPT, er noget, de kan henvende sig til os og få sparring omkring? Her har vi stadig en del, der kan udvikles”.

Ny rolle for vejlederen

Det er ikke første gang, at vejlederprofessionen har håndteret nye teknologier. Først kom digitaliseringen og internettet, som gjorde information nemt tilgængelig for den vejledningsøgende. Så sociale medier, der åbnede nye måder at kommunikere med vejledningssøgende på. Og da coronakrisen ramte, lukkede jobcentre, fagforeninger og uddannelsessteder den fysiske vejledning ned og gik digitalt. Selvom det hos mange nu er muligt at møde op fysisk og tale med en vejleder, så har pandemien skabt varige ændringer i vejlederlandskabet, der i dag er blevet mere digital, end vi havde kunnet forestille os for få år siden.  

Jaana er derfor ikke nervøs for, at vi bliver overflødiggjort af ny teknologi: ”Jeg ser meget positivt på det. Når vi kigger tilbage, har vi gjort klogt brug af, at information er kommet online. Vi har tilbudt vejledning i nye formater. Vi har også gjort god brug af sociale medier og tænkt over, hvordan vi som vejledningsprofessionelle kan bruge dem i vores vejledninger. Der er nogen muligheder i AI og ChatGPT. Men endnu engang må vi gentænke, hvordan vi kan gøre bedst brug af denne nye teknologi”.

Fremtidens informationsekspert?

Jaana skelner mellem ChatGPT’s evne til at give vejledningssøgende informationsvejledning og at lave procesvejledning.

”AI kan sammenfatte og indsamle information meget hurtigere, end vi kan. Måske overhaler AI os her, i forhold til at være eksperter på informationer”. Hun understreger, at vi skal være opmærksomme på, at der er grænser for ChatGPT’s præcision. Ikke alle dens svar er korrekte, præcise eller afspejler brugerens lokale forhold. ”Og der er en mulig bias i det. Så vi må være kritiske overfor, hvordan vi som professionelle kan bruge det”. Alligevel mener hun, at vi kan bruge ChatGPT til informationssøgning, så længe vi er kritiske og bevidste om, at vi ikke får en endelig sandhed, men informationer ”der kan give tanken næring” – noget vi kan tænke videre over.

Vejlederen – ekspert på proces  

Selvom ChatGPT kan sammenfatte information hurtigere end mennesker, så er der ifølge Jaana et afgørende element i vejledningen, som ChatGPT ikke overgår os i: ”Vi har stadig ekspertisen på processen. AI kan ikke tage den del fra os”.

Hvis du stiller spørgsmålet: ”Hvilken uddannelse skal jeg vælge?”, kommer chatbotten med en række forslag til, hvad du kan tænke over i din proces. Men der er en afgørende grænse for, hvor godt den kan hjælpe i procesvejledning: ChatGPT giver aldrig bedre svar, end de spørgsmål den er blevet stillet. Selvom de fleste nok kan stille ovenstående spørgsmål, så er det ikke sikkert, at den vejledningssøgende selv kan komme videre i refleksionerne eller stille relevante opfølgende spørgsmål. Jaana Kettunen siger: "Vi kan ikke forvente, at alle har forudsætninger for at stille disse spørgsmål,og hvad der er godt at overveje”.

Tilpassede forstyrrelser

Måske er noget af det særlige ved at møde en menneskelig vejleder, at man får, hvad den chilenske biolog og filosof Humberto Maturana kalder ”tilpassede forstyrrelser”. Det er spørgsmål eller feedback, der udfordrer den vejledningsøgendes tankegang eller antagelser. På den måde fremmes refleksion, udvikling og øget bevidsthed om sig selv og omverdenen. Det kræver respekt for den vejledningssøgendes grænser og behov og en tillidsfuld relation mellem vejleder og vejledningssøgende.

I min vejledningspraksis kan man kontakte os på chat. For et par dage siden skrev jeg med en kvinde, der overvejede mulighederne efter sin uddannelse. Jeg lagde mærke til, at hun skrev ”min lille erhvervsakademiuddannelse” og lidt senere omtalte sin seneste ansættelse som et ”lille job”. Jeg spurgte, om det bare var en tilfældighed, eller om der mon lå noget bag hendes ordvalg. Hun reflekterede over, hvad der lå i valget af det tilsyneladende ubetydelige ord. Det åbnede for overvejelser af, hvilken rolle hun havde i sin familie, og hvordan rollen som "den lille” påvirkede hendes valg af karriere, da en storesøster viste sig at have betydelig indflydelse på, hvordan hun så sine egne muligheder og styrker.

Jeg spørger ChatGPT, om den kan stille udfordrende spørgsmål. Den svarer:

”Som en AI-assistent er det ikke en del af min standardprotokol at stille kritiske eller udfordrende spørgsmål uden anmodning eller tilladelse fra brugeren. […] Jeg påtager mig ikke en aktiv rolle i at udfordre eller stille kritiske spørgsmål, medmindre brugeren specifikt beder mig om det.”

Det kræver indlevelsesevne, empati og sommetider en grad af intuition at vide, hvornår en samtale ”kalder” på en tilpasset forstyrrelse. Eller at det vil være gavnligt for den vejledningssøgendes proces at blive strøget venligt ”mod hårene”. Her kommer ChatGPT til kort. Jaana siger: ”Det er teknologi, der er bygget af mennesker. Det er 1-taller og 0’er. Den tænker ikke”.

Nye kompetencer

En ny virkelighed med ChatGPT stiller nye krav til vejlederen. Jaana peger på, at der er en række kompetencer, som vi skal udvikle. Da sociale medier blev en del af vejledningen øvede vi os i at skrive tekster til onlinebrug. Når det handler om ChatGPT skal vi øve os i at stille de rigtige spørgsmål, for at få teknologien til at give os de mest relevante svar. Og vi skal forstå teknologien bag ChatGPT. Hvordan er den bygget og designet?  

Jeg spørger forskeren, hvad vores største opgave som vejledere er lige nu. Hun svarer: ”Ikke at være bange”. Hun uddyber: ”Når folk henvender sig til os og fortæller, at de har talt med ChatGPT, så skal vi forstå, hvad det går ud på. Vi skal forstå, hvad mulighederne og begrænsningerne er. Vi skal kunne træffe et informeret valg om, hvorvidt vi skal bruge det i vores egen praksis eller ej. Og hvis vi bruger det; hvordan vi så kan bruge det”.

 

Flere artikler om vejledning på digitale platforme