Videnscenter artikel

VIVE Rapport: Hvordan fastholdes flere SOSU-elever på uddannelsen?

Mange kommuner i Danmark har svært ved at besætte ledige SOSU-stillinger. Samtidig har kommunerne svært ved at sørge for, at sårbare SOSU-elever bliver færdige med deres uddannelse. I denne artikel kan du få viden om, hvad der kan gøres, hvis flere elever skal lykkedes med at gennemføre uddannelsen.

I kommunerne er der stor mangel på SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter til at varetage pleje- og omsorgsopgaver for borgerne. Det er en udfordring, som både handler om at fastholde de eksisterende medarbejdere og om at få nye til. I forhold til at få nye medarbejdere til, oplever mange kommuner også vanskeligheder ved at fastholde elever i uddannelse til SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter.

I VIVE`s undersøgelse, som er finansieret af Uddannelse København og SOSU H, er der samlet perspektiver fra elever og professionelle i København om, hvordan flere SOSU-elever kan lykkes med deres uddannelse. Desuden er undersøgelsen understøttet af den videnskabelige litteratur på området.

Både professionelle og SOSU-elever peger på 3 områder, der kan styrke fastholdelsen af flere elever:

  • Rammer: Her undersøges udfordringen med, at stort set alle elever bliver optaget, men at elevgrupperne har meget forskellige forudstæninger for at gennemføre uddannelsen, samt at de har meget individuelle støttebehov. Et eksempel på bedre rammer kunne være, at styrke sprogfærdighederne for elever med dansk som andetsprog, inden de begynder på uddannelsen
  • Organisering: Flere elever kunne gennemføre uddannelsen, hvis skole og praktik blev koblet bedre sammen. Et eksempel fra SOSU H viser, hvordan anvendelsen af besøgspraktik styrker sammenhængen mellem skole og praktik. Her kommer underviser ud på et praktiksted og gennemfører enten undervisning eller blot samtaler med en elev eller gruppe af elever, og praktikvejleder deltager i undervisning på skolen.
  • Støttetiltag: Der er flere indsatser, som både professionelle og elever mener har en god virkning. Det gælder for eksempel specialpædagogisk støtte og ungeindsats, som de vurderer, med fordel kan udbredes til flere elever, uden at det nødvendigvis kræver en særlig visitation. Flere professionelle vurderer også, at der er potentiale i at give mere håndholdt indsats, der ligner den, som ungegruppen under 20 år har fået.

Hvis du er blevet nysgerring på, hvad der kan gøres for at styrke fastholdelsen af elever på SOSU, så kan du læse mere her.

Læs rapporten, Støtte til fastholdelse af sårbare SOSU-elever