Turboforløb skal gøre flere unge uddannelsesparate

Penge fra satspuljen skal bruges til at hjælpe elever i 8. klasse, så flere kan blive uddannelsesparate, inden de forlader folkeskolen.

Et nyt satspuljeprojekt skal give skoler, der har mindst ti ikke-uddannelsesparate unge elever på 8. årgang, mulighed for at deltage i afprøvningen af to modeller for turboforløb. Forløbene består af læringsforløb med intensiv undervisning i en afgrænset periode.

I 2015 havde 27 procent af en 8. klasses årgang ikke de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at blive vurderet uddannelsesparate.

Altinget, 21. juni 2016, Turboforløb skal gøre flere unge klar til uddannelse