TAMU-Effekten. En rapport om Job- og uddannelseseffekter og samfundsøkonomiske gevinster

Rambøll har i 2016 gennemført en effektanalyse af TAMU i perioden fra 2009 til 2015.

Analysen konkluderer, at unge, der har gennemført hele TAMU-uddannelsen, har signifikant større tilknytning til arbejdsmarkedet end en sammenlignelig kontrolgruppe af udsatte unge, der ikke har gået på TAMU. Analysen viser blandt andet:

  • Udsatte unge, som har gennemført en TAMU-uddannelse ender med en beskæftigelsesgrad på omkring 35 pct. efter knap 6 år, mens tallet er 25. pct. for kontrolgruppen. Det er en effektforskel på 30 pct.
  • Den beskæftigelsesøkonomiskegevinst er 607.750.000 kr. Det svarer til 251.000 kr. pr. elev. Vurderingen er konservativ, da der ikke er taget højde for afledte effekter
  • Også når der sammenlignes med lignende uddannelsestilbud som fx produktionsskoler er beskæftigelseseffekten signifikant højere

 

Læs rapporten: TAMU-Effekten. En rapport om Job- og uddannelseseffekter og samfundsøkonomiske gevinster

Læs hovedkonklusionerne.

Læs også TAMUs omtale af rapporten med omtale og links til andre rapporter på området.