Succesfulde overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelserne

Få 6 gode råd fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Artiklen præsenterer tre gode råd til lærere og vejledere i grundskolen, som arbejder med at skabe gode overgange - og tre gode råd til ungdomsuddannelserne, som tager imod de unge.

Råd til lærere og vejledere: Sæt fokus på elevernes læring og refleksion i vejledningsforløbene i udskoling, tilpas vejledningsforløbene til den enkelte elev og sæt fokus på de forskellige roller vejledere, lærere og forældre spiller for overgangsprocessen.

Råd til ungdomsuddannelserne: Understøt elevernes sociale tilhørsforhold, understøt elevernes faglige tilhørsforhold – skab et trygt uddannelsesmiljø og sæt tidligt ind mod fravær.

EVA.dk, april 2018, 6 råd til en god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse