Studenter uden uddannelse efter gymnasiet

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt en hel gymnasieårgang fra 2009. 9% har fem år efter studentereksamen hverken gennemført eller er i gang med enten en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Undersøgelsen ser blandt andetpå, hvad der karakteriserer dem, der ikke tager en uddannelse efter gymnasiet  som gruppe, og ser på deres erfaringer og tanker med hensyn til uddannelsesvalg og vejledning, hvilken situation de er i på arbejdsmarkedet, og hvad deres motivation er for uddannelse i fremtiden. Rapporten henvender sig til beslutningstagere og praktikere på de gymnasiale og videregående uddannelsesområder samt vejledere, der møder studenterne uden videre uddannelse.

Pressemeddelelse om udgivelsen: 63% af de ufaglærte studenter vil gerne tage en uddannelse

Undersøgelsen: Studenter uden uddannelse efter gymnasiet.