Nyt subsite til vejledere på højskolerne.dk

På højskolerne.dk/vejledning kan du som vejleder få overblik over, hvordan et højskoleophold kan tænkes ind i unges uddannelsesforløb.

I en tid hvor antallet af sårbare unge er eksploderet, står højskolerne til rådighed som et alternativ, der giver tid til omtanke.

Højskolerne.dk/vejledning henvender sig til alle vejledningsgrupper: Vejledere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, på de videregående uddannelser og vejledere, der arbejder med sårbare unge.

Gå til højskolerne.dk/vejledning