Kvinde i undervisning
Videnscenter artikel

Ny master i vejledning på DPU

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) udbyder fra efteråret en ny revideret master i vejledning med nyt modul omkring aktionslæring i vejledning og øget fokus på vejlederens profession.

Den nye master sætter professionsdannelse i centrum. Hvad vil det sige at være professionel? Hvad kendetegner vejlederprofessionen, og hvordan bliver man stærk til at kommunikere om det?

Samtidig står det tværfagligt samarbejde tydeligere. Det underbygges af større valgfrihed med to mindre valgmoduler på hver 5 ECTS, der enten kan være aktuelle emner som fx karrierevejledning til arbejdsmarkedet og følelser i vejledning, eller kan vælges indenfor andre fagområder som ledelse, organisation, psykologi eller socialt arbejde.

På et helt nyt modul ’Aktionslæring i vejledning’ laver de studerende en forandringsaktivitet i egen praksis. Modulet bygger på forskerne på DPU's egne erfaringer med aktionsforskning og aktionslæring fra blandt andet forskningscirkler. 

Uddannelsen viderefører nogle af de populære elementer fra den tidligere master som indsigt i nyeste forskning, teorier og metoder i vejledningen, arbejde med cases, videooptagelser af egen vejledning og akademisk analyse af vejledningspraksis, organisering og politik.

Den nye master i vejledning starter i september. Der er ansøgningsfrist den 14. juni. 

DPU.dk, maj 2020, Master i vejledning