Mennesker på række
Videnscenter artikel

DUEK får nyt valgmodul om bæredygtighed

Bæredygtighed er på alles læber, men hvordan kan vi som vejledere forholde os til begrebet og arbejde med det i praksis? Med et nyt valgmodul på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning sættes bæredygtighed på vejlederdagsordenen.

Rita Buhl er lektor på VIA Efter- og Videreuddannelse og beskæftiger sig særligt med uddannelse af karrierevejledere. Hun er én af hovedkræfterne bag det nye modul Karrierevejledning og bæredygtighed og fortæller her om tankerne bag:

”Begreber som karrierevejledning og bæredygtighed er langt fra entydige og en sammenstilling af de to øger kun kompleksiteten. Betyder det så, at vi skal holde os fra at forholde os til denne kompleksitet, eller kalder den faktisk på, at vi i vores fagfelt bidrager til at kvalificere drøftelser og handlinger, der måtte have at gøre med bæredygtighed i forbindelse med karrierevejledning? Det mener vi, at vi skal. Men det skal vi ikke gøre uden mulighed for i fællesskab at blive klogere på emnet.

Med begrebet bæredygtighed i sammenstilling med karrierevejledning har vi netop muligheden for at holde fast i en kompleksitet, der gør, at vi forholder os bredt til emnet. Det kan fx handle om menneskelig udmattelse og stress- og trivselsproblemer i et accelererende og hyperkomplekst samfund, men det kan også handle om klimabekymringer og handlemuligheder i forhold til valg af uddannelser og job som svar på disse. Det er nogle af de tanker, der har ført til, at vi har udviklet og fået godkendt dette valgmodul - et modul, som tiden kalder på.”

Fakta om modulet

Modulet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med vejledning og som vil være med til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i vejledningsfeltet. Det skal bidrage til at undersøge og udvikle handlemuligheder i forhold til at sætte bæredygtighed på dagsordenen, men også til at undersøge hvad vi kan forstå ved begreber om bæredygtighed.

På modulet arbejdes der blandt andet med:

  • Definitioner af bæredygtighed og karrierevejledning og betydningen af vejlederens rolle og etik i forhold hertil
  • Vejledningspraksis i forhold til børn, unge og voksne, som adresserer bæredygtighed 
  • Politiske prioriteringer og perspektiver på bæredygtighed, herunder FNs 17 Verdensmål
  • Fagligt og tværfagligt samarbejde om og udvikling af vejledning i et bæredygtighedsperspektiv

Modulet er udviklet i et samarbejde på tværs af de professionshøjskoler, der udbyder Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vil blive udbudt i hele landet. Ud over Rita Buhl fra VIA har Inger-Lise Lund Petersen fra Københavns Professionshøjskole og Grethe Fogh Nielsen fra UC Syd deltaget i udviklingen modulet.   

Det udbydes første gang i foråret 2023 og får et omfang af 5 ECTS.

Kom tilbage til temasiden om bæredygtig vejledning