Unge kvinde smiler
Videnscenter artikel

Bæredygtig vejledning handler (også) om trivsel

Når unge vælger uddannelse spørger de: ”Jeg vil gerne ud og gøre en forskel i verden. Er det jer, der kan give mig kompetencerne til det?” Det siger studievejledningen på DTU. Spørgsmål om bæredygtighed fylder mere end nogensinde før. Men det stærke engagement i fællesskabets og klodens bedste, risikerer at trække veksler på den enkelte studerendes trivsel.

DTU's mission er at bedrive ingeniørvidenskab til gavn for samfundet. Det fremgår af universitets strategi 2020-2025, hvor udvikling af teknologier for bæredygtig forandring er ét af tre pejlemærker. Bæredygtighed har også sit eget univers på DTU's hjemmeside: www.baeredygtighed.dtu.dk og i 2022 udgav DTU for første gang en Bæredygtighedsrapport, hvor DTU's arbejde for bæredygtig omstilling evalueres. Og det er ikke kun i ledelseslag og strategipapirer, at bæredygtighed fylder, fortæller vejledningen på DTU. 

Både studerende og ansøgere er optaget af bæredygtighedsdagsordenen. Særligt til studiepraktik og andre arrangementer, hvor potentielle studerende besøger DTU, stiller de unge flere spørgsmål om bæredygtighed end tidligere. Og de forventer at få gennemtænkte svar: "De unge er ekstremt optaget af det. Du kan ikke spise dem af med en eller anden politik. De spørger virkelig grundigt ind. Det har vi altså ikke oplevet før.”  Det siger Heidi Berggren Brøndal Pedersen, teamkoordinator og faglig leder af studievejledningen på DTU.

Vægten af verden på de studerendes skuldre

DTU's studerende er der ikke kun, fordi de synes, at uddannelsen er spændende, men også fordi de vil bidrage til en verden, der er større end dem selv: "Der er rigtig mange, der søger ind hos os, fordi de føler, at det er deres ansvar at redde nogle gange hele verden og nogle gange et lille område." Den faglige leder af vejledningen fortsætter: "Det er en stressfaktor. Ud over at jeg gerne vil tage min uddannelse og gerne vil klare mig godt, så ligger der også en forventning om, at jeg skal ud og gøre en forskel og ud og løse nogle af verdens rigtige alvorlige problematikker.” Det oplever nogen af de studerende som et stort pres, siger Heidi Berggren Brøndal Pedersen: 

"Det er ikke fordi DTU nødvendigvis presser dem. Det er et hårdt studie og der er meget undervisning, det er ingen hemmelighed. Men det er hele verdenssituationen, som de enormt fantastiske unge mennesker tager på sig. Så ud over, at det er svært at gå på universitetet på alle mulige måder, så tager de lige det her ekstra lag med. De er her for at gøre en forskel. En alvorlig forskel. Det kan godt være med til at gøre, at det bliver svært at være menneske og studerende samtidig. Det er noget, der fylder meget og som vi er meget optaget af og arbejder proaktivt med." 

Vejledning for trivsel over gennemførsel 

Studietrivsel er et stort fokusområde i DTU's vejledning: "Vores overordnede formål er ikke at sikre gennemførsel. Vi arbejder efter, hvordan vi sikrer det gode studieliv og den gode studietrivsel. Vi tror på, at hvis vi gør det, så har de studerende det godt og har en mental høj sundhed og derfor bliver bedre studerende, bedre dimittender og får et generelt bedre liv."

I vejledningen fokuserer de på at hjælpe deres studerende til at blive handlekompetente, autonome og tænkende. De bruger blandt andet samtaleteknikken den motiverede samtale, når de har samtaler med de studerende. Her ses den studerende som ekspert i eget liv, der selv har kapaciteten til at finde løsninger og muligheder og bruge sine allerede eksisterende ressourcer og kompetencer til at løse nye problemstillinger. De taler ikke kun om, hvordan man klarer sig godt til eksamen eller bidrager til at sikre grøn omstilling. Vejledningen opfordrer til, at de studerende ikke bliver så opslugt af studiet, at det overtager hele deres identitet. De holder workshops om stress og arbejder aktivt med klimangst på universitetet, fordi det fylder for deres studerende. De laver sociale tiltag og støtter de studerende i at have det sjovt:

"Det er med til at understøtte bæredygtighed. Altså i forhold til hvordan man lever et bæredygtigt liv," pointerer teamkoordinatoren. De taler med de studerende om: "Hvad er det for et liv, jeg gerne vil have? Og hvordan sikrer jeg, at studiet ikke overtager hele mit 'rigtige' liv?". For nogen overtager identiteten som pligtopfyldende, ambitiøs og dygtig studerende hele tilværelsen. Studievejledningen er ikke sat i verden for at understøtte den tendens. 

Heidi Berggren Brøndal Pedersen holder en kort pause. Fortsætter så:

"Det er ikke formålet med det, vi gør. Formålet er, at de studerende har det rigtig godt.”

Fakta om studievejledningen på DTU

Studievejledningen er central, så der er én indgang til vejledningen. Der sidder seks fastansatte vejledere og femten studenterstudievejledere, der vejleder i alle universitets uddannelser og på tværs af alle 14.000 studerende. 

Kom tilbage til temasiden Bæredygtig vejledning