Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

Eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal fremover have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet for derigennem at fremme søgningen til erhvervsuddannelserne.

Den politiske aftale indeholder fem initiativer, som til sammen skal sikre, at alle elever får mulighed for at arbejde med deres praksisfaglige kompetencer i alle de år, de går i folkeskole. De første fire initiativer ventes at kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/20. Det betyder, at prøverne i de praktiske/musiske valgfag første gang vil kunne afholdes i sommeren 2021. Det femte initiativ om et nyt udviklingsprojekt om praksisfaglighed i skolen ventes at kunne gennemføres i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

Aftalens initiaiver omfatter:

  1. Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse
  2. Prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse
  3. Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
  4. Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
  5. Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen

Aftaleteksten kan ses her