Videnscenter artikel

Støt unges overgang til gymnasiet

Overgangen fra grundskole til gymnasiet betyder for mange unge en tid med usikkerhed. Både fagligt, personligt og socialt. Hvordan er det, de unge oplever denne overgangstid, hvad giver usikkerheden, og hvordan kan vi som vejledere støtte de unge? Læs de vigtigste pointer fra Skoleudvikling i Praksis-konferencen i november.

Skoleudvikling i Praksis (SIP)-konferencerne arrangeres af de gymnasiale læringskonsulenter. Den sidste blev afholdt tilbage i november, pointerne fra konferencen er delt af EMU'en og kan også have interesse for vejledere.

Til konferencen var der blandt andet oplæg af Anne Sophie Madsen, EVA, om unges valgproces og hvilket pres næsten halvdelen af de unge i 8. kl. oplever, og hvad der er af betydning for at de unge trives, når de er optaget på ungdomsuddannelsen. Herudover var der oplæg fra CeFU ved Noemi Katznelson og Mette Pless, som var inde på hvilke samfundstendenser, der har afgørende betydning for de unges møde med gymnasiet: tempoforøgelse, præstationskultur og psykologisering. Ørestad Gymnasium deltog med et indlæg omkring deres positive erfaringer med en elev-elev-mentorordning, hvor gode studievaner er i fokus. På konferencen kunne man også høre om Raidos analyse om sammenhæng mellem en negativ oplevelse i studiestarten og overvejelser om at droppe ud. De kommer også med forslag til hvordan, der kan skabes positive studiestartsoplevelser.

Læs alle pointerne fra konferencen på EMU's side

SIP blev oprindeligt iværksat for at støtte skoleledelserne i arbejdet og i implementering af gymnasiereformen i 2017. 

Læs mere om Skoleudvikling i Praksis' konferencer og find materiale fra tidligere konfrencer