Videnscenter artikel

Nyere viden om nordiske unge uden uddannelse og job

I 2030 skal alle unge have taget en ungdomsuddannelse, være i gang med en uddannelse eller have et job. Den målsætning er en del af den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job fra 2017. VIVE har kortlagt eksisterende viden om, hvad der kendetegner den såkaldte restgruppe – unge uden uddannelse og beskæftigelse.

Undersøgelsen er en litteraturkortlægning af forskning om nordiske unge uden uddannelse og beskæftigelse. Den er baseret på 30 nyere fagfællebedømte videnskabelige tidsskriftsartikler.

Kortlægningen viser både, hvad der kendetegnergruppen – og hvad der øger chancerne for, at de unge klarer overgangen til voksenlivet og gennemfører en uddannelse.
 

Hvad øger risikoen for, at unge ikke får en uddannelse?

  • Skolepræstationer i grundskolen er afgørende. Færdigheder ved afslutningen af grundskolen (lave karakterer og mangel på basale læsefærdigheder og forståelse for tal) er den faktor, som alene er mest afgørende for risikoen for frafald i det videre uddannelsesforløb. 
  • Deres familier har oftere lavere uddannelsesniveau og dårligere økonomi end gennemsnittet.
  • Sociale og psykiske udfordringer.
     

Hvad kan hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse?

Der er ikke ét svar på, hvad der kan mindske andelen af unge uden ungdomsuddannelse eller job, da gruppen har forskellige behov:

  • Positive og støttende sociale relationer til lærere og andet netværk har potentiale til at forbedre skolepræstationen.
  • Alternative uddannelsestilbud til unge, der er faldet fra en ungdomsuddannelse. Denne gruppe har gavn af ikke-boglige uddannelsestilbud, onlineplatforme og højskoleophold. Men kortlægningen viser samtidig, at det kan fastholde unge i en negativ spiral, hvis de placeres udelukkende med andre unge med ens vanskeligheder.
  • Kompetencegivende og fleksible alternativer til de ordinære ungdomsuddannelser. Det kan for eksempel være korte uddannelsesforløb inden for brancher med stor efterspørgsel på arbejdskraft. 
     

Find undersøgelsen her