To nye undersøgelser om unge og deres studievalg

Epinion har for Uddannelses og Forskningsministeriet foretaget to undersøgelser om unge og deres forældres valg af videregående uddannelse, der henholdsvis ser på: "Unges og forældres prioritering af de unges studievalg" og spørger "Er unge og forældre klædt på til studievalget?".

Tallene i de to undersøgelser baserer sig på tre spørgeskemaundersøgelser, som er foretaget i juni måned blandt unge i alderen 18-24 år og blandt forældre til unge i samme aldersgruppe.

Unges og forældres prioritering af de unges studievalg

Undersøgelsen har set på, hvilke faktorer unge og forældre prioriterer i valget af videregående unddannelse. Faglig interesse og interessant arbejde prioriteres højest, mens lav arbejdsløshed i et fag ikke har størst betydning.

Unges og forældres prioritering af de unges studievalg.

Uddannelses- og Forskningsministeriets omtale: Unge har ikke jobudsigter højt på uddannelseslisten.

 

Er unge og forældre klædt på til studievalget?

Undersøgelsen viser, at kun halvdelen af de adspurgte unge føler sig ordentligt klædt på til at træffe valget om en videregående uddannelse. De unge mangler blandt andet information om ledighed og jobmuligheder for de forskellige uddannelser. Undersøgelsen viser også at 95% af forældrene taler med deres børn om uddannelsesvalget, men at kun 40 %af forældrene føler sig klædt på til at kunne rådgive deres børn.

Er unge og forældre klædt på til studievalget?

Uddannelses- og Forskningsministeriets omtale: Unge føler sig ikke klædt på til uddannelsesvalg.