Videnscenter artikel

Hver fjerde kvinde frygter grænseoverskridende oplevelser under studiestart

Mange kommende studerende ser frem til studiestarten med fester og nye venskaber. Men hver fjerde kvinde er bekymret for, om de sociale studiestartsaktiviteter vil føles grænseoverskridende. Hver tiende mand deler samme bekymring.

To grupper frygter i højere grad end deres medstuderende at sociale aktiviteter i studiestarten vil være grænseoverskridende: Det gælder hver fjerde kvinde og knap 40 procent af studerende med øget risiko for mistrivsel. Det kan blandt andet være introfester med indtagelse af store mængder alkohol, de er nervøse for. Det viser analyse fra EVA. Hver femte af de adspurgte oplever det som opslidende at være sammen med mange nye mennesker. 

I 2021 kortlagde EVA nye studerendes sociale deltagelse på videregående uddannelser. De studerende inddeles i fire idealtyper: Den eftertænksomme, initiativtageren, den sociale netværker og den faglige netværker. Den eftertænksomme studerende er bekymret for, om det vil lykkes at få nye venner og komme i snak med sine medstuderende. Bekymringerne kan både skyldes dårlige skoleerfaringer på grund af mobning og ensomhed tidligere i uddannelsesforløbet og fysiske og psykiske sygdomme, der kan opleves som en barriere, når den eftertænksomme skal møde nye mennesker. Læs mere EVA's undersøgelse fra 2021 om de fire grupper og deres forventninger til studiestart her

Når studiestarten planlægges, bør uddannelsesstederne derfor tage hensyn til forskellige typer studerendes behov, da ikke alle trives i større grupper, hvor der ikke er et fagligt udgangspunkt at mødes om, skriver EVA.

Læs hele EVA's nye analyse af kommende studerendes forventninger og ønsker til studiestarten.