Flere unge mønsterbrydere - analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Analysen viser, at for første gang i mere end 10 år stiger andelen af mønsterbrydere. Fra 2013 - 2015 er andelen af unge med ufaglært baggrund, der får en ungdomsuddannelse, steget fra 53,6 til 55,4 Procent.

Udviklingen er især drevet af, at sjællandske unge, der er vokset op med ufaglærte forældre, i højere grad end før får en uddannelse efter grundskolen. I 2013 lå sjællandske unge 2,8 procentpoint under landsgennemsnittet, mens den forskel i dag er på 0,3 procentpoint. Det er dog fortsat Sjælland og København, der ligger lavest.

I 2001 lå andelen af unge, der er vokset op med ufaglærte forældre og fik en ungdomsuddannelse efter grundskolen på 58,8 procent. Den faldt gennem de følgende år, indtil der nu igen ses en stigning.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), 8. november 2015: Flere unge mønsterbrydere