Lærerstuderende
Videnscenter artikel

Velfærdsuddannelserne i storbyerne tiltrækker andre studerende end i resten af landet. Notat EVA

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvem de studerende på de fire store velfærdsuddannelser er, og hvilke forskelle der er på de studerende i landets to største byer og andre steder i landet.

Der er store forskelle på de studerende på sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne i København og Aarhus i forhold til andre steder i landet. Fx er de yngste og de ældste studerende koncentreret uden for byerne, mens der en større andel optagne i alderen 21-24 år i Aarhus og København. Og der er næste dobbelt så mange af de studerende uden for byerne, der har børn.  

EVA's undersøgelse viser også, at der er stor forskel på de studerendes uddannelsesbaggrund. I storbyerne er der en større andel studerende med stx-baggrund, mens der andre steder i landet er flere studerende med hf-baggrund eller uden en gymnasial uddannelse. 

EVA.dk, Uddannelser i land og by tiltrækker forskellige studerende