elev
Videnscenter artikel

Vejledningspraksis af unge i STU som ønsker en ordinær ungdomsuddannelse

Henrik Nielsen, DUEK-afgangsprojekt, UC Syd, 2020

DUEK-afgangsprojekt: Vejledningspraksis af unge i STU som ønsker en ordinær ungdomsuddannelse

Din praksis - hvor arbejder du og hvilken målgruppe vejleder du? Hvilke vejledningssøgende handler dit projekt om?

Målgruppen er unge med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF), som jeg til daglig både underviser og er specialpædagogisk vejleder for på AspIN Campus Vejle. Campus Vejle er en erhvervsskole som tilbyder EUX, EUD, HF og VUC fag samt HHX, herunder en særlig for unge med ASF.  

Problemformulering

Hvilken fokus skal en vejledningspraksis af unge med ASF i et STU tilbud have for at fremme den unges mål om at gennemføre en ordinær uddannelse, og hvordan kan en vejleder implementere det i samtalerne? 

Projektets vigtigste teorier

Videnskabsteoretisk tilgang: Hermeneutisk. Metodologien i undersøgelsen er kvalitativ, da den hermeneutiske tilgang tilsiger vigtigheden i at afdække andre forståelseshorisonter, og det skal ende med forståelse imellem mennesker.
Analysestarategi: Jan Tønnesvangs kvadrantmodel som en metode, hvor der sættes fokus på både individet, psykologiske forhold, kultur og samfund - altså både et ydre og indre perspektiv i et fler- og entalsperspektiv. 
Vejledningsteori: Vejledningen af unge med ASF har jeg gode erfaringer med en narrativ tilgang, da unge med autisme identificerer sig med den fortælling, de har med sig, og de præges af samfundets fortælling. I mit analysearbejde vil jeg derfor inddrage aspekter af denne vejledningsteori som dominerende fortælling, tykke og tynde beskrivelser, samt handlings- og identitetslandskaber med det formål, at blive klogere på den vejledte og komme nærmere et fokus i vores vejledningspraksis

Find flere DUEK- og masterprojekter