Videnscenter artikel

Artikel: Vejlederrollen på FGU - Når alle skal være vejledere, hvad skal vejlederne så?

Marianne Tolstrup og Trine Lippert giver et indblik i FGU-vejlederens rolle som vigtig aktør i løsning af FGU-opgaven, samt hvordan den professionelle vejleders kompetencer kan komme i spil, så de på bedste vis kan understøtte formålet for FGU.

Forfatterne, som begge er lektorer på professionshøjskolen UCL, har igennem mange år beskæftiget sig med vejledningsområdet, herunder undervisning på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

I artiklen behandler de den professionelle vejleders opgaver i FGU-skolen, herunder de udfordringer vejledningen er indlejret i, men også hvordan den professionelle vejleder kan bidrage særdeles positivt til at styrke opgaveløsningen med den unge i centrum. For at illustrere dette har forfatterne udviklet en model, der kan anskues som en oversigt over de opgaver og samarbejdsrelationer, man som vejleder skal indgå i. Modellen uddybes med eksempler, som bidrager til refleksion og indsigt i vejlederens opgaver.

Artiklen behandler også en forandret vejledningsforståelse, som man kendte fra VUC og produktionsskolen. Fra, at vejledning er noget, der forgår med og om eleven, sker der en bevægelse imod, at den professionelle vejleder har en endnu større rolle i organisationen.

Artikel: Vejlederrollen på FGU