Videnscenter artikel

Unge vælger uddannelser, hvor de kan gøre en forskel

Hvad vægter sygeplejersker og skolelærere højest? En høj indkomst eller muligheden for at gøre en forskel? Hvad er afgørende for studerende med lave karakterer, når de vælger uddannelse? Hvor stor en rolle spiller interesser og prestige for uddannelsesvalget?

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har i en minianalyse undersøgt de studerendes grunde til at søge uddannelse i 2020. I undersøgelsen kan du læse nærmere om de studerendes grunde til at vælge studie. Der dykkes ned i forskelle på tværs af sektorer, mellem kønnene og ikke mindst forskellige aldersgrupper og der er der særligt fokus på velfærdsuddannelserne.

I minianalysen kommer EVA bl.a. frem til 62 % af de kommende studerende i 2020 i deres uddannelsesvalg, vægtede det højt eller meget højt, at de kan få et job, hvor de kan gøre en positiv forskel. Flest har lagt faglig interesse (88 %) eller muligheden for et spændende job (85 %) til grund for uddannelsesvalget. Til sammenligning er der 24 %, der vægter, at de får muligheden for en høj indkomst.

Det er særligt på velfærdsuddannelserne, at de studerende lægger vægt på, at kunne gøre en forskel. Her svarede 94 %, at det i høj grad eller meget høj grad var af betydning for deres uddannelsesvalg. Dette tal er markant lavere for andre uddannelser. Betydningen af at udnytte ens karaktergennemsnit til at komme ind på en uddannelse er også undersøgt og her fandt man, at det i gennemsnit er 4 %, der vægter det højt eller meget højt. Dette tal svinger dog fra 2 % på pædagoguddannelsen til 31 % på international business.

Læs artiklen "Unge vælger uddannelse, hvor de kan gøre en forskel".

Hent udgivelsen "Begrundelser for studievalg: Hvem lægger fokus på hvad?".