Videnscenter artikel

Bogomtale: Ny antologi om karrierevejledning og bæredygtighed

Hvordan lever man et bæredygtigt liv og hvordan kan vi skabe en mere bæredygtig verden? De spørgsmål stiller ny antologi om bæredygtighed i vejledningen. I antologien præsenteres flere bud på, hvad bæredygtighed vejledning kan indebære – fra grøn vejledning til eksistentiel vejledning og erhvervsmæssigt håb.

Buhl, R. & Plant, P. (red.) 2022: Karrierevejledning og bæredygtighed. Frydenlund

’Karriere’ forbindes med den individuelle livsbane: hvad du bliver til, hvordan du udfolder dine potentialer, hvordan du skaber dig en vej i livet – måske på trods af hårde odds. Antologien Karrierevejledning og bæredygtighed anlægger et bredere synspunkt: din individuelle karriere, din livsbane, griber ind i andres. Dit karrierevalg rækker langt ud over dig selv – også selvom du ikke ser dit karrierevalg som et kald. Fordi hver af vores individuelle valg summer op. I denne sammenhæng har en blind plet været: hvilke konsekvenser har summen af individuelle valg…. set i et bæredygtighedsperspektiv? Et enkelt og samtidigt kompliceret spørgsmål. Overhovedet at stille spørgsmålet blev i lange tider anset for at være rabiat, kontroversielt, ekstremt og i det hele taget langt ude. Men nu er bæredygtighed rykket fra periferi til center, blevet mainstream.

Men som konsekvens af at bæredygtighed bliver mainstream politik - og efterhånden vel også praksis - så trækkes der i bæredygtighedsbegrebet fra mange sider: det bliver koblet sammen med ligestilling, klimadagsordener, udkants-problematikker, produktionsforhold, arbejdsforhold, globalisering, fattigdomsbekæmpelse, social retfærdighed og psykisk/fysisk velbefindende. Begreber som Væredygtighed og Livsmestring dukker som aspekter af bæredygtighed. Tilsammen viser dette at bæredygtighed nu omfatter alle sider af livet – men det indebærer også, at det på sigt kan blive så omfattende, at det bliver intetsigende. Greenwashing lurer. Antologien ønsker at sætte bæredygtighed på dagsordenen specifikt i fagfeltet karrierevejledning og gør det fra mange perspektiver.

Her er en oversigt over bogens kapitler og bidragydere:

Karrierevejledning og bæredygtighed – mellem resonanstrang og accelerationstvang, af Rita Buhl

Kaldet til at redde verden - Potentialer og udfordringer i relation til kald, karriere og bæredygtighed, af Miriam Dimsits

Karrierevejledning og social retfærdighed: 5 pejlemærker for en kritisk emancipatorisk tilgang, af Rie Thomsen, Tristram Hooley og Ronald Sultana

Bæredygtighed – karrierevejledning mellem præstationskultur, verdensvendthed og kollektivt ansvar, af Bo Klindt Poulsen og Randi Boelskifte Skovhus

Håb til de håbløse. Bæredygtig vejledning og erhvervsmæssigt håb, af Miriam Dimsits

Eksistentiel vejledning og bæredygtighed, af Inger-Lise Lund Pedersen

Kulturell bærekraft i et livsformsperspektiv med fokus på samisk reindrift, af Roger Kjærgård, Espen Robertsen, Kari Tennefoss, Ingrid Helene Haldorsen

Bæredygtighed, grøn vejledning og utopier, af Peter Plant

Kom tilbage til temasiden om bæredygtig vejledning