Videnscenter artikel

Størstedelen af lærlinge fastansættes på deres lærested

Arbejdernes Erhvervsråd har undersøgt, hvor stor en andel af lærlinge, der er fastansat hhv. en måned og et halvt år efter de har færdiggjort deres uddannelse.

Analysen viser, at otte ud af ti nyuddannede faglærte er ansat i en ansættelse på deres lærested en måned efter, at de har afsluttet deres uddannelse. Efter et halvt år er tallet faldet til 6 ud af 10 nyuddannede faglærte. Det er særligt i industrien, inden for offentlig administration, finansiering og forsikring, at man finder de højeste procentsatser for fastansættelser for tidligere lærlinge. I analysen er der ikke kigget på faglærte inden for sundhed og pædagogik.

Herudover ses forskel ud fra virksomhedsstørrelse. Der er tendens til, at små virksomheder i forhold til deres størrelse uddanner flere lærlinge, men ikke er dem, som er mest tilbøjelige til at beholde dem efter endt uddannelse. Lærlingene udgør 1,3 % af medarbejderne i de små virksomheder og 0,7 % af medarbejderne i de store virksomheder. De store virksomheder beholder i langt højere grad beholder deres lærlinge efter endt uddannelse. Det er i særlig grad de store industri- og handelsvirksomheder, der beholder deres lærlinge.

En af analysens konklusioner er, at virksomhederne i høj grad selv kan bidrage med at løse problemstillingen ved at være med til at uddanne den arbejdskraft, som de har brug for og dermed være med til at løse udfordringen med mangel på faglærte. 

Undersøgelsen bygger på statistik af 21.580 nyuddannede faglærte i 2019.

Læs analysen Otte ud af ti virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse