Pil med træer i
Videnscenter artikel

Reportage fra IAEVG-konferencen "Livslang læring som standard"

Vejleder i eVejledning, Henrik Overgaard, deltog før sommerferien på IAEVG's internationale vejlederkonference. Temaet var "Livslang læring som standard" og konferencen fandt sted i Haag. Bliv klogere på vejledningens rolle i et foranderligt arbejdsmarked.

Af: Henrik Overgaard, 2023

Arbejdsmarkedet forandrer sig hastigt. Gamle professioner forsvinder og nye tager deres plads og udvikler sig hurtigt. Mennesker er nødt til at tilpasse sig i samme hastighed som professionerne udvikler sig. Udfordringer som bæredygtighed og klimaforandringer betyder, at mennesker konstant skal erhverve sig nye kompetencer og færdigheder. Nøglen er at holde fokus på konstant læring og udvikling.

World Economic Forum anslår at 85 millioner job vil være forsvundet i 2025 på grund af teknologisk udvikling. De 97 millioner nye job, der erstatter dem, vil kræve nye færdigheder, så investering i læring og udvikling er afgørende.

Hvor står uddannelses- og karrierevejledere i alt dette? Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvad kræves der af os i fremtiden?

Dette var udgangspunktet for IAEVG konferencen 2023 i Haag. Tre dage fyldt med keynotes, workshops, fremlæggelser af rapporter, paneldiskussioner og selvsagt masser af networking. Programmet var så omfattende, at jeg umuligt kunne nå det hele. Det blev en øvelse i at vælge og fravælge. IAEVG har udviklet en app, som var et fantastisk værktøj til egen planlægning, så jeg kunne bevare overblikket og nå de ting, jeg havde udvalgt.

I det følgende vil jeg lave nogle nedslag i nogle af de oplæg og diskussioner, der gjorde størst indtryk, og som jeg kan tage med mig tilbage til eVejledning.

Fra livslang læring til livslang udvikling 

Første keynote på konferencen var professor Marinka Kuijpers, hvis budskab var, at vi skal gå fra at tænke livslang læring til livslang udvikling. Livslang læring ser for snævert på manglende viden og færdigheder. Med perspektivet livslang udvikling vil der i højere grad tænkes langsigtet med fokus på kvaliteter, talenter og potentiale, og ikke kun på manglende færdigheder. Livslang udvikling indebærer, at vi i højere grad er nødt til at gå fra fokus på IQ til fokus på AQ (Agency quotient), som hun beskriver som evnen til at agere og vælge, hvordan vi skal agere. For vejlederen er det altså vigtigt, at det ikke kun handler om at vælge den rette uddannelse eller det rette kursus, men i lige så høj grad om, hvordan vi bliver i stand til at vælge og bygge på vores talenter og potentiale.

Karrierevejledning af unge i udsatte områder 

Efter et par keynotes var det tid for workshps. Professor Deirdre Hughes, som har en baggrund fra Nordirland i en tid, hvor der var nærmest nul jobs at få, fremlagde et arbejde om karriererelateret vejledning allerede i primary school. Der skal startes meget tidligere end det i øjeblikket er tilfældet og særligt i udsatte områder, hvor der er brug for at forstå meningen af et langt og sundt arbejdsliv. Det gav da stof til eftertanke om temaet ”Uddannelse og job”, som vi kender det fra den danske folkeskole. Starter vi tidligt nok herhjemme eller hører det mest til i overbygningen?

Gratis vejledning for voksne i Schweiz   

I Schweiz har man mærket stor mangel på faglært arbejdskraft, ligesom det er tilfældet i store dele af Europa. I den forbindelse har man lavet et gratis vejledningstilbud, som skulle få flere ”sendt” i den retning. Tilbuddet heder ”ViaMia” og er et karrierevejledningstilbud for voksne over 40 år. Det er organiseret som vejledning med fysisk fremmøde i et af 50 centre og med over 700 vejledere tilknyttet. Der er som sådan ikke noget loft på antal af samtaler (de kalder dem interventioner), og de vejledningssøgende modtager efter endt forløb en samlet rapport. Det er stadig et ret nyt tiltag, som løbende udvikles. Forløbet starter med et udførligt spørgeskema, designet af en psykolog.

I eVejledning har vi et tilbud, der hedder ”Tjek dit arbejdsliv”, hvor voksne over 25 år med erhvervserfaring kan få op til tre samtaler og få vejledning til uddannelse, job og karriere. Der var mange sammenfald mellem de to tilbud, og det skal vi bestemt have udforsket yderligere, så vi kan lære af andres erfaringer og forhåbentlig også få noget sparring i gang.

Vejledning i alle livets faser

Andendagen startede med altid underholdende, velrenommerede og veloplagte professor Tristram Hooley, som talte om karriere fra vugge til grav. Han startede med at konstatere, at karriere skal tænkes både lifelong og lifewide. Altså at karriere er mere end bare job og uddannelse, men også familie, fritid m.m. Vejledning bliver ofte brugt i forhold til minoriteter, og det skal vi gøre op med, så vejledning ikke fremstår så fragmenteret, men som en integreret del af alle livets faser. Som eksempel nævnte han, at der i England bliver brugt 26 pund pr. voksen pr. år på vejledning, hvilket svarer til en kop kaffe hver 8. uge. Der er behov for investering i karrierevejledning, og det er fra vugge til grav. 

ChatGPT som medspiller 

Afslutningsvis gav professor Steven Dhondt et indblik i fantastiske teknologier og deres indvirkning på karrierevejledning. Ser vi historisk på teknologisk udvikling har vi ikke noget at frygte. Der opstår altid nye jobs i takt med at gamle forsvinder, og det vil der fortsat gøre. Men vi skal blive ved med at omfavne teknologien og ikke se den som en modspiller.

Dhondt konstaterer, at vejlederprofessionen har en fornuftig lys fremtid, selv om frygten mange steder er, at ChatGPT eller en anden AI-teknologi vil overtage. Faktisk svarer ChatGPT selv, at vejledere ikke kan erstattes, da vores professions menneskelige egenskaber som empati, følelsesmæssig intelligens og personlige vejledning er særdeles værdifulde. Han påpeger, at vi skal benytte os af de nye muligheder, AI præsenterer. For eksempel kan AI bidrage til mere datadrevet karrierevejledning. 

Du kan finde hele programmet og læse om oplægsholderne på konferencens hjemmeside.