Videnscenter artikel

Realkompetencevurdering for ledige. Ny vejledning til fagprofessionelle i jobcentre og uddannelsesinstitutioner

Hvad er en realkompetencevurdering? Og hvordan ser den gode proces ud, når uddannelsesinstitutioner og jobcentre, sammen med den ledige, skal lave en RKV?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har lavet en vejledning, som primært skal støtte professionelle på jobcentre og uddannelsesinstitutioner, når de skal lave en realkompetencevurdering sammen med den ledige.

Den nye vejledning beskriver de opgaver som jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne har i forbindelse med RKV, herunder sagsgange og regler. I vejledningen er det også illusteret, hvordan det ideelle forløb for RKV skal se ud.

Vejledningen er baseret på viden fra evalueringer og erfaringer fra jobcentre og uddannelsesinstitutioner og skal give inspiration til udviklingen af gode processer omkring RKV.

 

Hvad er en realkompetencevurdering 

En realkompetencevurdering (RKV) er en måde, hvor man som borger kan få vurderet sine reelle kompetencer i forhold til en bestemt erhvervsuddannelse. De reelle kompetencer består af de færdigheder, man har fra sit arbejdsliv, sin uddannelse eller tidligere skoleundervisning. Formålet er at afklare, om ansøgeren behersker dele af uddannelsen ved opstart og skal have godskrevet disse. RKV’en indgår i borgerens personlige uddannelsesplan, således at dele af uddannelsen eventuelt kan godskrives og dermed forkortes.

  • RKV er en kompetencevurdering til erhvervsuddannelserne. Der findes en tilsvarende mulighed for AMU-uddannelserne. Den hedder Individuel kompetencevurdering (IKV).
  • RKV er for borgere over 25 år, der ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse. 

 

De tre EUV-veje for borgere over 25 år

Uddannelsesinstitutionen vil ud fra realkompetencevurderingen afgøre, om borgeren skal igennem EUV, EUV2 eller EUV3:

  • EUV1: Ansøgere med mere end to års relevant erhvervserfaring. Uddannelsesforløbet er uden grundforløb og uden oplæring i virksomhed og omfatter alene skoleundervisning fra hovedforløbet.
  • EUV2: Ansøgere med nogen relevant erhvervserfaring, men for lidt til EUV1, eller ansøgere med anden fuldført uddannelse, herunder gymnasial uddannelse. Skoleundervisningen i hovedforløbet er afkortet med mindst 10 % undtagen korte uddannelser og trin. Uddannelsens samlede varighed er afkortet tilsvarende.
  • EUV3: Ansøgere, der hverken har relevant erhvervserfaring eller anden fuldført uddannelse. Forløbet er identisk med de unges uddannelsesforløb.

 

Fra RKV til uddannelsesplan 

Når uddannelsesinstitutionen har gennemført RKV'en, udarbejder uddannelsesinstitutionen en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen indeholder to dele:

  1. Dokumentation for den del af uddannelsen, som uddannelsesinstitutionen har anerkendt, at borgeren allerede har kompetencer inden for og skal have godskrevet (dét som borgeren allerede kan).
  2. En plan for resten af uddannelsen (dét som borgeren mangler, for at kunne fuldføre uddannelsen).

 

I vejledningen kan du blive klogere på den gode proces i forbindelse med RKV og læse om det ideelle RKV-forløb