Publikation: Guidance Matters
Videnscenter artikel

Publikation: Guidance Matters: Mastering the Challenges of a Turbulent Labour Market

I forbindelse med afholdelse af Euroguidance konference i Østrig i efteråret 2020, blev der publiceret en række artikler, der havde fokus på vejledning til et turbulent arbejdsmarked i en tid med Covid 19-pandemi.

Den turbulente udvikling i kølvandet på COVID-19 pandemi udsætter vores liv og især arbejdslivet før store udfordringer. Arbejdsmarkederne i Europa har gennemgået en dybtgående omstrukturering og er under pres på grund af høje ledighedstal i en række lande. 

Hvordan skal vejledere støtte befolkningen i at håndtere den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet? Hvordan kan især mennesker, der er dårligt stillede, opbygge modstandsdygtighed til at håndtere det turbulente arbejdmarked?  Hvilke værktøjer er tilgængelige for personer, der er jobsøgende? Hvordan vejleder man i en turbulent tid? Blandt andet disse spørgsmål  blev drøftet af deltagerne på onlinekonferencen.

Bidragene i publikationen baserer sig på oplæg og workshops fra konferencen og er på enten engelsk eller tysk:

  • Tristram Hooley: A global pandemic and its aftermath: The way forward for career guidance
  • Koen Nomden: The European Skills Agenda and the new Europass: tools for lifelong learning in a rapidly changing labour market
  • Carin Dániel Ramírez-Schiller and Alexandra Enzi: Der Europass in Österreich – Entwicklungen und Ausblick
  • Milica Tomić-Schwingenschlögl: Angebote der Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen –Anerkennungsberatung und bisherige Erfahrungen
  • Wolfgang Bliem: „Careers Around me“ – Career Management Skills als Schlüssel für Lifelong Guidance in einer volatilen Lebens- und Arbeitswelt
  • Jannie Meedom Nielsen: eVejledning: eGuidance in Denmark How to leverage experience in a new online age
  • Albert Kampermann and Daniel Kooistra: Joint approaches of career management Grounded pilots and seated waitresses: The need for Career Roundabouts 

 

Læs omtale og download publikationen: Guidance Matters: Mastering the Challenges of a Turbulent Labour Market