Videnscenter artikel

Ny viden om, hvordan virksomheder finder lærlinge

En ny analyse af Danske Erhvervsskoler og- Gymnasier (DEG) viser, at virksomheder inden for det merkantile område er 33 gange mere aktive end virksomheder inden for tømrerbranchen, når de vil rekruttere nye lærlinge.

Analysen påviser, at større virksomheder i højere grad tager lærlinge end små virksomheder. De store virksomheder, der er godkendt til at have elever/lærlinge har ikke overraskende en mere varieret og aktiv rekrutteringstilgang end små virksomheder. De bruger oftere praktikpladsen.dk, sociale medier eller annoncering i aviser. Den aktive strategi kan betale sig. DEG skriver, at virksomheder med aktive rekrutteringstilgange har ”en samlet lærlingedækning på 73%, hvor virksomheder med passive rekrutteringstilgange, har en samlet lærlingedækning på 53%”.  

Godkendte virksomheder i tømrerbranchen har den mest passive strategi i forhold til rekruttering med kun 3 % på analysens skala over fordelingen af aktive-passive rekrutteringsstrategier i forskellige brancher. Selvom virksomheder på det merkantile område er de mest aktive, når det kommer til rekruttering (med 77 %), er der til gengæld en højere andel af virksomheder på det tekniske hovedområde, der har lærlinge. Nemlig 62 %, modsat 44 % af virksomhederne på det merkantile område. Det betyder dog ikke, at det tekniske område tager flere elever/lærlinge end det merkantile område, da undersøgelsen ikke siger noget om antallet, de har ansat, men blot at de har ansat.

Læs analysen her