Social mobilitet på videregående uddannelser
Videnscenter artikel

Notat: Social mobilitet på de videregående uddannelser

Et nyt notat fra Tænketanken DEA viser, at der er stor forskel på, hvordan de videregående uddannelser evner at løfte studerende fra lavindkomstfamilier.

Undersøgelsen viser bl.a. hvilke uddannelser, der har størst positiv forskel mellem den faktiske og forventede andel af studerende fra lavindkomstfamilier, der fuldfører påbegyndt uddannelse. Der er taget højde for bagvedliggende karakteristika hos denne gruppe af studerende som fx køn, gymnasiekarakterer, forældrenes uddannelsesniveau og alder ved studiestart.  

For erhvervsakademiuddannelserne hører handels- og markedsføringsøkonomuddannelserne på tre forskellige institutioner i den analyserede periode til blandt de 10 uddannelser på det niveau med den største positive forskel. 

For professionsbacheloruddannelserne er pædagoguddannelsen på fem forskellige udbudssteder blandt top-10, mens det for universitetsbacheloruddannelserne fremhæves, at psykologiuddannelsen på tre institutioner alle er i top-10. 

På samme uddannelser kan der være stor forskel på den sociale mobilitet afhængigt af den enkelte uddannelsesinstitution. Det gælder bl.a. på velfærdsuddannelserne: Lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

Læs rapporten: Social mobilitet på enkelte uddannelser.

Læs artiklen: Udvalgte uddannelsers evne til at løfte studerende fra lavindkomst.