Midtvejsevaluering af beskæftigelsespulje, Center for Boligsocial Udvikling (CFBU)

CFBU har gennem et forsøgprojekt sammen med en række kommuner udarbejdet anbefalinger til jobcentre og andre, der arbejder jobrettet med udsatte ledige. Generelt er der et stort potentiale i at samarbejde.

Det er især tre af anbefalingerne, der fremhæves: Potentialet i gruppeforløb for borgere med samme behov, tværfaglighedens positive indvirkning på borgernes motivation og det at sidde fremskudt i selve boligområdet, som giver medarbejderne en mere tillidsbaseret platform at arbejde på.

CFBU, Midtvejledevaluering af beskæftigelsespulje