Videnscenter artikel

LGBTI-gruppen har udfordringer med trivsel og uddannelse

Homo- og biseksuelle og transpersoner har generelt set lavere uddannelsesniveau, højere ledighed og lavere livstilfredshed sammenlignet med heteroseksuelle. Det viser stor VIVE-undersøgelse, der kortlægger LGTBI-gruppens trivsel og levevilkår.

Det overordnede resultat af undersøgelsen er, at homo- og biseksuelle og transpersoner har et lavere uddannelsesniveau, højere ledighed, lavere livstilfredshed, mere ensomhed, dårlige helbred, større brug af sundhedsydelser relateret til psykisk helbred, færre sociale relationer og større risiko for vold og diskrimination end blandt gruppen af heteroseksuelle og ciskønnede. Men det overordnede resultat dækker over nogle mange nuancer:

  • Biseksuelle kvinder er den gruppe, der har største udfordringer. For eksempel har de mindre sandsynlighed for at få en kompetencegivende uddannelse end heteroseksuelle kvinder, og deres beskæftigelsesfrekvens ligger også lavt i forhold til de homoseksuelle kvinder (81 % overfor 90 %).
  • Der er en signifikant større andel, der har grundskole og en gymnasial uddannelse som højeste uddannelse i LGBTI-gruppen, end blandt heteroseksuelle.
  • Gruppen af homoseksuelle kvinder ligner gruppen af heteroseksuelle kvinder, når vi ser på uddannelse og beskæftigelse.
  • Til gengæld er der blandt biseksuelle kvinder en signifikant større andel, der har grundskole som deres højest fuldførte uddannelse (31 %) i forhold til heteroseksuelle kvinder (19 %). Og andelen der har en gymnasial, erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse er mindre.
  • Biseksuelle mænd har også et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet. 22,8 % af heteroseksuelle mænd har grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse, mens det gælder for 35,9 % af de biseksuelle mænd.
  • Samlet set er beskæftigelsesgraden lavere for den homo- og biseksuelle gruppe, særligt i gruppen med de biseksuelle mænd er graden markant lavere. 

 

Baggrund for undersøgelsen

VIVE's kortlægning udspringer af handlingsplanen for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede fra 2018, som havde til formål at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. På daværende tidspunkt var der allerede undersøgelser på området, men disse var typisk baseret på få respondenter og dækkede ikke bredt. Med denne undersøgelse vil man give et bredt billede af trivsel, levevilkår og samfundsdeltagelse for LGBTI-gruppen og rapporten bygger derfor på en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt til et repræsentativt udsnit på 38.000 personer, samt til gruppen der har fået foretaget juridisk kønsskifte. Resultaterne fra de to undersøgelser er koblet til registerdata. 

Læs rapporten Kortlægning af homo- og biseksuelle samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse.