Videnscenter artikel

Interkøn - personer med variationer i kønskarakteristika beretter om vanskeligheder i opvækst og voksenliv

Vive (Det Nationale Forsknings - og Analysecenter for Velfærd ) har udgivet en rapport, der sætter fokus på personer med variationer i deres kønskarakteristika. Mange af interviewpersonerne har gennemgående negative fortællinger om en vanskelig opvækst og et udfordret voksenliv. Ligeledes peger internationale studier på, at relativt færre unge med variationer i kønskarakteristika gennemfører, hvad der svarer til en dansk ungdomsuddannelse.

Omkring 1,1 % af den danske befolkning oplyser, at de har variationer i kønskarakteristika således, at de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn. Interkøn dækker over en række medfødte tilstande såsom atypisk udviklede ydre eller indre kønsorganer eller atypiske kromosomsammensætninger som for eksempel Klinefelters eller Turners syndrom. Der mangler viden om, hvordan livet former sig, når man har variationer i kønskarakteristika.

Litteraturen om livet med variationer i kønskarakteristika ligner i nogen grad den litteratur, der beskriver oplevelserne hos andre grupper med andre tilstande, sygdomme og funktionsnedsættelser. Personer med sjældne diagnoser oplever i nogle tilfælde social eksklusion og stigmatisering og har tendens til at skjule deres tilstand for at undgå omgivelsernes fordømmelse.

Flere undersøgelser har peget på, at manglende viden om og forståelse for variationer i kønskarakteristika bidrager til følelse af social isolation og ensomhed blandt personer med variationer i kønskarakteristika.

Der findes ingen undersøgelser af uddannelses- eller beskæftigelsesgraden blandt personer med variationer i kønskarakteristika i Danmark, men studier fra Australien indikerer, at der er tale om en betydelig chanceulighed sammelignet med den generelle bofolkning. I en af de eneste undersøgelser af sin slags fandt forskerne bag en australsk surveyundersøgelse, at langt færre i gruppen af personer med variationer i kønskarakteristika gennemførte, hvad der svarer til en dansk ungdomsuddannelse. Dette gælder for 2 % af den generelle befolkning i Australien men for 18 % af de personer med variationer i kønskarakteristika, der deltog i undersøgelsen. Tilsvarende fandt man i denne undersøgelse, at risikoen for at være arbejdsløs var dobbelt så stor for gruppen af personer med variationer i kønskarakteristika.

Du kan læse mere om emnet på VIVE´s hjemmeside, hvor du også, gratis, kan downloade rapporten.

Interkøn - En kvalitativ undersøgelse af erfaringer med variationer i kønskarakteristika