Videnscenter artikel

Fra ledig til job - tre virksomme indsatser til jobcentermedarbejderen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en guide med fokus på at inspirere sagsbehandlere, der arbejder med job og jobformidling.

Inspirationsguiden "Den gode indsats for jobparate ledige" bygger på praksiserfaring og viden om, hvad der er effektivt i forhold til at hjælpe den ledige tilbage i job:

  • tidlig indsats med rådgivende samtaler og samtaler om konkrete jobs
  • voksen- og efteruddannelse på erhvervsrettet og alment niveau
  • virksomhedsrettet indsats, fx virksomhedspraktik eller løntilskud.

Guiden er inddelt i en startfase, der er målrettet alle jobparate ledige, og så fortsætter den i tre spor med hver sit fokus.

I den tidlige fase er formålet at få den ledige til at se et mål med uddannelse og job og finde troen på, at det vil lykkedes. Det sker gennem samtaler og en opdatering af den lediges CV. Herefter vælger man et af tre spor, som passer på den ledige:

1) intensiv jobsøgning - de fleste jobparate

2) uddannelsesløft - ufaglærte og sporskiftere

3) risiko for langtidsledighed - ledige der har ekstra svært ved at finde job, og som måske har brug for løntilskud eller anden ekstra indsats.

Under hvert spor er der idéer og konkrete handlingsforslag.

Du finder guiden her: Den gode indsats for jobparate ledige