Flere faglige udfordrede elever på gymnasiale uddannelser
Videnscenter artikel

Flere fagligt udfordrede elever går på de gymnasiale uddannelser, notat fra DEA

Fagligt udfordrede elever er blevet mere tilbøjeligt til at vælge en gymnasial uddannelse. Mere end hver fjerde af de unge med de 20% laveste karakterer starter i dag i gymnasiet. I 2003 var det hver fjerde i denne gruppe, der startede i gymnasiet.

Nogle af hovedpunkterne fra DEA's analyse er:

  • Generelt er andelen af unge, der starter i gymnasiet efter grundskolen steget fra 60% i 2001 til 72% i 2020.
  • Det er gruppen af fagligt udfordrede unge, der står for størstedelen af stigningen
  • De fagligt udfordrede elever har også det største frafald på gymnasiet
  • De fagligt udfordrede elever trives dårligere på gymnasiet
  • De fagligt udfordrede elever er mindre tilbøjelige til senere at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse

Analysen bag notatet bygger på registerdata fra Danmarks Statistik. Notatet benytter også trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser for at undersøge sammenhængen mellem gennemsnit og trivsel.

Notat: DEA: Flere fagligt udfordrede elever på de gymnasiale uddannelser.

Kort omtale af notatet med konklusion.