Videnscenter artikel

EVA: Mange unge overvejer læreruddannelsen, men hver 10. studerende springer fra overvejelserne

Særligt de fagligt stærke springer fra idéen om at gå lærervejen.

Et vigende ansøgerantal igennem flere år til læreruddannelsen og det faktum at hver 6. underviser i folkeskolen ikke har en læreruddannelse, gør det interessant at kigge på den gruppe af studerende, som har overvejet en læreruddannelse, men som er endt med at prioritere en anden uddannelse. I EVA's undersøgelse om emnet kommer de ind på, hvor mange der overvejer at læse til lærer, hvad der kendetegner dem og der er fokus på, hvorfor de potentielle ansøgere fravælger at søge ind.

 • Tydelighed og øget viden om fagligheden i læreruddannelsen- og faget
 • Større mulighed for efteruddannelse og mere information om mulighederne
 • Fald i udbuddet af universitetspladser vil formodentligt påvirke ansøgertallet til læreruddannelsen.

Dyk selv ned i de spændende resultater i nedenstående links.

Undersøgelsen tager udgangpunkt i en kvantitativ og kvalitativ analyse ved studieoptaget 2020 og har følgende hovedresultater:

 • Hver 10. studerende på de videregående uddannelser har overvejet at søge ind på læreruddannelsen, men de ender med enten slet ikke at søge ind på den (8 %) eller søge den som en lavere prioritet (2 %)
 • De studerende, der fravælger læreruddannelsen, har typisk et højere karaktergennemsnit (gennemsnit på 7,4) end dem, der bliver optaget (gennemsnit på 6,8)
 • Blandt de studerende, som vælger en anden uddannelse end læreruddannelsen, går 44 % universitetsvejen og 46 % vælger en anden professionsbachelor
 • Særligt humaniora og samfundsvidenskab er uddannelsesområder, der vælges i stedet for læreruddannelsen.

Læreruddannelsen bliver fravalgt af særligt disse fem årsager:

1. Andre uddannelser er mere spændende (66 %)
2. Arbejdsvilkårene er ikke gode nok (40 %)
3. Foretrækker en akademisk uddannelse (31 %)
4. Lærerlønnen er for lav (26 %)
5. Karrieremulighederne er for dårlige (19 %)

EVA kommer endvidere med forslag til, hvordan der kan rekrutteres flere lærerstuderende og peger især på disse tre muligheder:

  Artikel: Hver 10. studerende har overvejet at søge ind på læreruddannelsen, men dropper idén igen

  Rapport: Unges overvejelser om at søge ind på læreruddannelsen