Videnscenter artikel

EVA: Grøn omstilling har indflydelse på de unges studievalg

De unge vil bidrage til den grønne omstilling. Særligt hos de studerende på de tekniske uddannelser, er ønsket er så stærkt, at det påvirker deres studievalg.

Hvis de politiske målsætninger om grøn omstilling skal nås, er der brug for mange forskellige kompetencer, hvilket især øger efterspørgslen på de tekniske kompetencer. EVA har undersøgt, hvilken betydning den grønne omstilling har for de studerendes uddannelsesvalg, og hvordan de oplever sammenhængen mellem den og deres studie. 

Stor interesse for grøn omstilling på de tekniske uddannelser

Analysen konkluderer blandt andet, at de unges ønske om at arbejde med grøn omstilling er en faktor, som motiverer dem til at søge ind på de tekniske uddannelser.

Konkret har EVA spurgt de studerende om deres ønske om at arbejde med grøn omstilling. Her svarede ca. hver fjerde, at de ønsker at arbejde med det, når de er færdiguddannede. Det er især på de tekniske uddannelser (både erhvervsakademi- professionsbachelor og universitetsuddannelser), at de studerende har det ønske. Topscoren er de tekniske professionsbacheloruddannelser, hvor lidt over halvdelen af de studerende gerne vil arbejde med grøn omstilling efter endt uddannelse.

EVA spurgte også de studerende om den grønne omstilling har haft betydning for deres studievalg. På de tekniske uddannelser har ønsket om at arbejde med grøn omstilling haft betydning for 40 % af de unges studievalg, mens det på tværs af alle uddannelser kun er 15 %.

Interessen for at komme til at arbejde med grøn omstilling er altså lidt bredere end hvad der kommer til udtryk i studievalget.

Ønske om mere fokus på grøn omstilling i undervisningen

Uddannelsernes fokus på grøn omstilling er ret forskellige. På nogle uddannelser er det den centrale del, mens det på andre uddannelser kun udgør en lille del. Igen er det særligt på de tekniske uddannelser, at det er et bærende element, fx på produktionsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Midt/Vest, hvorimod det kun fylder en lille del på fx læreruddannelsen. Men faktisk efterspørger de studerende på ikke-tekniske uddannelser i højere grad end på de tekniske uddannelser mere undervisning i grøn omstilling.

Overordnet set, dvs. på tværs af alle videregående uddannelser, fandt EVA, at ca. en tredjedel af de studerende synes, at der havde været fokus på den grønne omstilling i undervisningen, og samme antal studerende ønskede mere undervisning i den retning.

Fakta og links til mere viden om emnet