Trivsel på videregående uddannelse
Videnscenter artikel

Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har undersøgt hvilken betydning de faglige og sociale aspekter har for de studerende på videregående uddannelser.

Baggrunden for undersøgelsen har været at understøtte det arbejde, der foregår med den stadige udvikling af de videregående uddannelser. Her er de studerendes læringsudbytte og fastholdelse centrale emner, som EVA med denne undersøgelse fremlægger et nyt perspektiv på.

I undersøgelsen giver EVA et bud på, hvordan begreberne fagligt engagement og social tilknytning kan defineres og måles. På den baggrund dykker de ned i sammenhængen mellem disse begreber og for de studerendes sandsynlighed for frafald på studiet og sammenhængen med andre forhold på en videregående uddannelse.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der er en stærk sammenhæng mellem de studerendes niveau af både det faglige engagement og den sociale tilknytning og frafaldsrisikoen. Jo højere fagligt engagement eller stærkere social tilknytning til medstuderende på uddannelsen, jo lavere sandsynlighed for at den studerende falder fra. Resultaterne peger også på, at ældre studerende og dem med lavere gymnasialt gennemsnit har en svagere social tilknytning til deres medstuderende end yngre. Ligeledes ser man, at studerende med anden oprindelse end dansk er mindre knyttet til deres medstuderende end dem, der er af dansk oprindelse. Derudover fandt man også en tæt sammenhæng mellem social tilknytning og den studerendes motivation for at gå på uddannelsen.

Undersøgelsen er baseret på svar fra studerende optaget i sommeroptaget 2017.

Læs mere:

Artikel med omtale af rapporten. 

Danmarks Evalueringsinstitut: "Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet"