Videnscenter artikel

DEA: Stadig stor ulighed mellem kønnene på videregående uddannelser

Selvom kvinderne i høj grad har indtaget universiteterne, er der stadig stor kønsulighed – både når det gælder valg af uddannelse, og når det kommer til job og indkomst på den anden side af uddannelsen.

DEA's analyse undersøger, hvordan det øgede optag på de videregående uddannelser, har påvirket kønsdiversiteten på specifikke uddannelser og indkomstforskellene på mænd og kvinder, når de kommer i arbejde. 

Mange af de historisk mandsdominerede fag - som jura, statskundskab og medicin - har de seneste 50 år udviklet sig til i dag at være domineret af kvinder. Hvor der i 1950 var dobbelt så mange mandlige medicinstuderende, er tendensen i dag næsten omvendt. På de historisk set kvindedominerede uddannelsesområder - som syge- og sundhedspleje og indenfor pædagogisk arbejde - er der dog ikke sket den samme udvikling. Ingen af disse kvindedominerede fag har i dag en overvægt af mænd. Syge- og sundhedspleje er fortsat det mest kønsligt ulige fag med én mand for hver 20-25 kvinde. 

Store lønforskelle trods samme uddannelsesbaggrund

Til trods for, at der i dag er langt flere kvinder end mænd, der tager en videregående uddannelse, er indkomstforskellene ikke blevet udjævnet. Selv om der nu er flere kvinder på eksempelvis medicin og jura, vælger kvinderne samlet set stadig uddannelser, hvor indkomsten ligger 7-8 pct. lavere sammenlignet med de uddannelser, som mændene vælger.  

Selv når mænd og kvinder tager den samme uddannelse, er der stadig forskelle i deres indkomst. Og forskellen falder igen ud til mændenes fordel. Kvinder ser altså ud til oftere at havne i job med relativ lav indkomst givet deres uddannelsesbaggrund.  

Læs analysen "Et kønsopdelt uddannelsessystem"