Forældres uddannelsesforventninger
Videnscenter artikel

Danske forældres uddannelsesforventninger

Ny VIVE-undersøgelse foretaget blandt forældre med forskellige socioøkonomiske baggrunde, viser, at der er store sociale forskelle på, hvor hjemmevant forældre færdes i det danske uddannelsessystem, og hvilke muligheder forældrene har for at involvere sig i deres børns uddannelsesplaner.

Rapporten bygger på 81 interview med 9.-klassesforældre med forskellige økonomiske og kulturelle baggrunde. 

Rapporten viser blandt andet, at forældre med en kortere uddannelse ofte er mindre fortrolige med uddannelsessystemet og ikke er så aktive i deres børns uddannelsesvalg. Omvendt er forældre med en længere uddannelse bedre kendt med uddannelsessystemet. De kan derfor bedre  aktivt hjælpe og guide deres børn gennem systemet og på den måde involvere sig i deres uddannelsesvalg.

Rapporten viser også, at forældrene også har forholdsvis forskellige syn på, hvad der er vigtigt i forhold til deres børns uddannelse. Forældre med en længere uddannelse ser for eksempel ofte en værdi i de dannende elementer i uddannelse, som for eksempel at uddannelsen  er personligt og social udviklende. Kortere uddannede forældre og forældre med etnisk minoritetsbaggrund, har ofte et målorienteret syn på uddannelse, hvor hovedformålet med uddannelsen er at bane vejen til et godt job. 

Læs rapporten Danske forældres uddannelsesforventninger.

Læs Introduktion til rapporten

Rapporten er en del af i et større studie om unges uddannelsesforventninger. I 2019 udkom rapporten om de unges forventninger, en undersøgelse blandt 9. klasses elever.