Trist ansigt med regnvejrssky inde i hovedet
Videnscenter artikel

Bogomtale: "Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering"

En stor gruppe unge mistrives og statistikker peger på, at det bliver værre og værre. Center for Ungdomsforskning har undersøgt, hvorfor det står så skidt til med de unges trivsel og velvære.

Næsten dagligt hører vi nyheder om unge der mistrives, føler sig pressede, har angst og ikke kan gennemføre uddannelse. Men hvad er det præcis for en slags mistrivsel, som de unge oplever og hvad ligger bag? I bogen "Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering" har forfatterne Noemi Katznelson, Mette Pless og Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning undersøgt de spørgsmål med afsæt i sociologien og socialpsykologien.

Ny udsathed 

I bogen skelnes mellem begreberne klassisk udsathed og ny udsathed. Klassisk udsathed skal forstås som den udsathed, vi har kendt i mange år. Den handler om udsathed, der opstår på grund af økonomisk- og social ulighed for eksempel lavt uddannelsesniveau, fattigdom og misbrug. Den ny udsathed ses som en mere tværgående udsathed, der rammer alle sociale lag. Den giver sig til udtryk som for eksempel pres, stress, angst, depression. Det vil sige, at der er en ny gruppe, der nu også bliver ramt. Og at den gruppe, der tidligere var 'klassisk udsat', nu bliver dobbelt ramt.

Forfatterne peger på, at den ny udsathed har rødder i et markant præstations- og forventningspres i uddannelsessystemet, strukturelle effektiviseringer, fremdrift og tidsoptimering. I bogen er der derfor fokus på, hvordan samfundsmæssige rammer bidrager til stigende mistrivsel og og forslag til, hvordan mistrivsel kan forebygges.

Forskningen bag bogen bygger på telefoninterviews med 2.080 unge (16-25 år) udført i 2019. De unge vurderes til at være repræsentative i forhold til køn, alder og geografi.

Bogen henvender sig til praktikere, der arbejder med unge og til forskere, studerende, undervisere, beslutningstagere og andre med interesse i ungdomslivet.

Læs mere om bogen her

I bogen finder du de nyeste pointer og resultater fra forskningsprojektet Ny udsathed