Videnscenter artikel

Analyse fra Dansk Erhverv: Efterskolerne tiltrækker de bogligt dygtige elever

En polarisering mellem efterskolernes 10. klasser og folkeskolens 10. klasser ses tydeligt, hvis man dykker ned i Dansk Erhvervs analyse om efterskoleelevernes karakteristika sammenholdt med eleverne i de folkeskolens 10. klasser.

Dansk Erhverv påpeger i analysen "Forskellene mellem 10. klasse på efterskoler og folkeskoler er stor og øges" det problematiske i flugten af bogligt dygtige elever til efterskolerne, da erhvervsuddannelsernes elever i stor udstrækning rekrutteres fra netop folkeskolens 10. klasser. Faktisk er det hver tredje, som begynder på en erhvervsuddannelse, som kommer fra en almindelig 10. klasse. Hvorimod det er mindre end hver femte, der kommer fra en efterskole til en erhvervsuddannelse.

I analysen har man kigget på 10. klasses elevernes gennemsnit fra henholdsvis slutningen af 9. klasse og slutningen af 10. klasse. Her ses det tydeligt, at efterskoleeleverne har et markant højere gennemsnit fra både 9. og 10. klasse (mere end 2 karakterpoint) end eleverne, der tager en almindelig 10. klasse. 

På andre områder er der også tydelige forskelle mellem de to elevgrupper. Fx er andelen af indvandrere og efterkommere 10 gange så stor i folkeskolens 10. klasser som på efterskolerne (23 % overfor 2 %). Et andet eksempel er, når der bliver kigget på forældrenes uddannelsesbaggrund. På efterskolerne er det kun 2 %, der har forældre med folkeskolen som højeste uddannelsesbaggrund, dette er 17 % i folkeskolens 10. klasser. Efterskoleeleverne har dobbelt så mange forældre med en videregående uddannelse sammenlignet med eleverne i de almindelige 10. klasser. 

Generelt har der været en meget stor stigning i, hvor mange der søger 10. kl. på efterskole. Cirka halvdelen af en 9. klasses-årgang går videre i 10. klasse og af dem, er der ca. 22 % der går i folkeskolens 10. klasse, og 60 %, som går videre på efterskole. Det tal er steget de senere år.

Læs mere om sammenligningen af eleverne i analysen Forskellene mellem 10. klasse på efterskoler og folkeskoler er stor og øges

Læs Dansk Erhvervs nyhed om 10. klasses eleverne