Videnscenter artikel

Karrierevejledning på et usikkert og uforudsigeligt arbejdsmarked

Hvilken betydning har globaliseringen og den teknologiske udvikling for voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvilke konsekvenser kan det have for vejledningens tilrettelæggelse?

Karrierevejleder Brian Hansen har skrevet afgangsprojekt på diplomvejlederuddannelsen om karrierevejledning i det 21. århundrede. Her kan du læse, hvad der har inspireret ham til projektet, og hvilke konklusioner han nået frem til.

Afgangsprojekt fra december 2017.

Hvad har inspireret dig til dit afgangsprojekt – og hvilken problemstilling har du valgt at belyse?

Jeg arbejder hos et rekrutteringsbureau, og en del af jobbet omhandler også karrierevejledning. Jeg mærker en stigende usikkerhed blandt mine kandidater i forhold til at træffe kvalificerede valg på et fremtidigt arbejdsmarked, ingen kender. På grund af globaliseringen og den teknologiske udvikling er en masse job forsvundet, og den udvikling fortsætter. Selvom nye typer af job kommer til, vil vi stadig stå og mangle en masse job om 10 år. Samtidig er arbejdsmarkedet meget uforudsigeligt, og det er umuligt at vide, præcis hvilke job der er brug for om 10 år. Det er en udfordring både for mig som karrierevejleder og for den vejledningssøgende at navigere i. Derfor syntes jeg, det ville være spændende at undersøge, hvilken betydning globaliseringen og den teknologiske udvikling kan få for voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet i det 21. århundrede, og hvilke konsekvenser det kan have for vejledningens tilrettelæggelse.

Hvilken teoretisk indgangsvinkel har du valgt og hvorfor?

Ved hjælp af Jim Bright og Robert Pryors Chaos Career Theory er jeg blevet klogere på, hvordan man som vejleder kan hjælpe den vejledningssøgende med at rumme uforudsigeligheden på arbejdsmarkedet og gribe ændringer i karrieren som en mulighed frem for en trussel.

Med udgangspunkt i Guy Standings teorier om prekariatet, har jeg valgt at fokusere på gruppen af generalister, der har en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er især deres jobfunktioner, der forsvinder. De kan samtidig have svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, fordi de ikke har de specialistkompetencer, som virksomhederne efterspørger.  De skal både have hjælp til at udvikle deres faglige og personlige kompetencer i karrierevejledningen for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen.

Hvilke konklusioner er du kommet frem til - og hvordan kan det få indflydelse på din vejledningspraksis?

Brian Hansen arbejder til dagligt hos et rekrutteringsbureau.
Brian Hansen arbejder til dagligt hos et rekrutteringsbureau.

Vi ved ikke, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om ti år. Derfor skal vi væk fra ideen om en færdig tilrettelagt karriereplan og i stedet ruste de vejledningssøgende til at være omstillingsparate og tage imod de muligheder og udfordringer, de møder.

Det har givet mig et indblik i, hvor vigtigt det er at klæde de vejledningssøgende på til at navigere i et komplekst arbejdsmarked og håndtere skift i deres karriere. At de får en forståelse for, hvor mange faktorer, der kan påvirke et karriereforløb i dag. For det er vilkårene på det 21. århundredes arbejdsmarked.

Jeg vejleder blandt andet afskedigede medarbejdere i et outplacement forløb, og her har jeg helt konkret fået mere fokus på den del af karriereplanlægningen. Jeg tager udgangspunkt i andre succesfulde skift i den vejledningssøgendes liv og fokuserer på, hvordan han eller hun tidligere er kommet videre. På den måde kan den vejledningssøgende måske bruge afskedigelsen som afsæt for ny karriereinspiration.

Her kan du læse hele afgangsprojektet

Hovedkilder:

Guy Standing: Prekariatet: Den nye farlige klasse (2017) og Work after globalization (2009)

Jim Bright og Robert Pryor: The Chaos Theory of Careers: A New Perspective on Working in the Twenty-First Century (2011)

Rapport fra World Economic Forum: The Future of Jobs (2016)

Brian Hansen

Rekrutteringskonsulent hos Kelly Services

Akademiøkonom i markedsføring og service

Kontaktoplysninger

Inspiration

Se Jim Bright forklare Chaos Theory of Careers

Læs rapport om, hvad der bliver efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked: World Economic Forum - The Future og Jobs