Elever i en gymnasieklasse
Artikel

Meddelelsesbogen i udskolingen

For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om uddannelse.

I løbet af udskolingen forbereder dit barn sig til at vælge ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Skolen skal bruge meddelelsesbogen i dialogen med dit barn og dig om dit barns uddannelsesvalg.

Meddelelsesbogen skal indeholde overvejelser om uddannelse, og hvad der eventuelt skal til for, at dit barn opfylder de faglige krav, der er til optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse.

Hvis I aftaler særlige indsatser med skolen, skal de indgå i meddelelsesbogen. Der kan fx være en særlig skoleindsats eller vejledning.

Formålet med meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen er et værktøj, der støtter og kvalificerer dialogen mellem dit barn, dig som forælder og skolen gennem hele dit barns skolegang.

Fokus i meddelelsesbogen er dit barns faglige og alsidige udvikling. Skoler kan benytte meddelelsesbogen forskelligt, men indholdet skal have fokus på styrker og det, dit barn gør godt.

Meddelelsesbogen udarbejdes af dit barns lærere på baggrund af løbende dialog mellem dit barn, dig og skolen. Den er altid skriftlig.

Du og dit barn skal mindst én gang om året have adgang til meddelelsesbogen.

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?