Elever i en gymnasieklasse
Artikel

Elevplanen i 8. og 9. klasse

Din datter/søn udbygger i 8. klasse elevplanen med sine ønsker og planer for uddannelse efter skolen.

Fra og med 8. klasse stiger opmærksomheden på den unges afklaring og valg af ungdomsuddannelse. Både i skolens undervisning, i vejledningen og i forældresamarbejdet er der fokus på at udvikle din datter/søn mod uddannelse.

Elevplanen skal i 8. klasse og 9. klasse bl.a. indeholde:

  • Den ungdomsuddannelse, som din søn/datter påtænker at søge efter 9. eller 10. klasse
  • En vurdering af, om din søn/datter har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

Hvis din søn/datter vurderes ikke-uddannelsesparat, skal elevplanen indeholde oplysninger om de tiltag, man har besluttet at iværksætte for at understøtte, at han/hun kan blive uddannelsesparat efter 9. klasse. 

Arbejdet med elevplanen i 8. klasse

Elevplanen er et samlet værktøj, som bruges i den løbende evaluering af eleven, og som i udskolingen skal bidrage til at afklare, om den unge er parat til en ungdomsuddannelse. Elevplanen skal i 8. og 9. klasse indeholde oplysninger til brug for arbejdet med uddannelsesparathed. Processen begynder i 8. klasse og fortsætter ind i 9. klasse.

Din søn/datter bidrager til elevplanen med:

  • Den ungdomsuddannelse, som din søn/datter ønsker at søge efter 9. eller 10. klasse.

Du bidrager som forælder til elevplanen med:

  • Hjælp og inspiration til din søn/datter undervejs i de overvejelser, som arbejdet med valg af ungdomsuddannelse sætter i gang.
  • Brug af elevplanen i forbindelse med forældresamarbejdet om den unges udvikling mod uddannelse og arbejdet med uddannelsesparathed.

Skolen bidrager til elevplanen med:

  • Vurdering af, om din søn/datter har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
  • Oplysninger om den indsats, der skal iværksættes fra 8. klasse, hvis din/søn datter bliver vurderet ikke-uddannelsesparat. 

Vejlederen bruger oplysningerne i elevplanen til at tilrettelægge vejledningen. For ikke-uddannelsesparate elever skal skolens leder og Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde tilrettelægge en skole- og vejledningsindsats med det formål, at den unge kan blive uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse. I denne indsats indgår der obligatorisk brobygning til en ungdomsuddannelse.

Både i skolens undervisning, i vejledningen og i forældresamarbejdet er der fokus på at understøtte eleverne i at blive parate til uddannelse.

Elevplanen er digital

I 9. klasse skal alle elever have en uddannelsesplan, der bruges som ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse og som oplysning om, hvad den unge er i gang med indtil det 18. år. 

Som indehaver af forældremyndigheden har du, hvis din datter/søn er vurderet uddannelsesparat, ansvaret for, at din søns/datters uddannelsesplan bliver færdiggjort og underskrevet rettidigt. Læs mere om dette i temaerne:

Forælder til ung i 8. klasse

Forælder til ung i 9. eller 10. klasse 

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.