Elever i en gymnasieklasse
Artikel

Elevplanen i 8. og 9. klasse

Dit barn udbygger sin elevplan med ønsker og planer for uddannelse efter skolen.

I 8. og 9. klasse skal elevplanen bruges som redskab til at afklare dit barns valg af ungdomsuddannelse, og om dit barn er uddannelsesparat.

Skolen og du som forælder kan bruge elevplanen i jeres samarbejde.

Elevplanens indhold

Dit barn bidrager til elevplanen ved at fortælle i skolen, hvilken ungdomsuddannelse han/hun ønsker efter 9. eller evt. 10. klasse.

Som forælder bidrager du med hjælp og inspiration til dit barn undervejs i overvejelserne.

Elevplanen skal i 8. klasse og 9. klasse bl.a. indeholde:

  • Dit barns oplysning om, hvilken ungdomsuddannelse han/hun vil søge efter 9. eller 10. klasse.
  • Skolens vurdering af, om dit barn har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
  • Oplysninger om den indsats, skolen har besluttet at sætte i gang, hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat.

Elevplanen er digital

Dit barns elevplan er digital og tilgængelig på optagelse.dk for dig som forælder. Hvis du beder om en udskrift af dit barns elevplan, har du krav på at få det.

Uddannelsesplan

Ved udgangen af 9. klasse bliver elevplanen til en uddannelsesplan. Læs mere i Pligt til uddannelse eller anden aktivitet for 15-17-årige.

Læs mere

Læs om uddannelsesparathedsvurderingen i 8., 9. og 10. klasse:

Forælder til ung i 8. klasse

Forælder til ung i 9. eller 10. klasse 

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.