professionsbacheloruddannelsen i nutrition and health
Professionsbacheloruddannelse

Global Nutrition and Health

Den engelsksprogede uddannelse har fokus på globale udfordringer inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

Fakta

Navn:
Global Nutrition and Health
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du selvstændigt at udvikle, gennemføre og evaluere bæredygtige, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser med et interkulturelt og tværfagligt perspektiv. 

Du får redskaber til at kunne arbejde med lokale sundhedsfremmende pædagogiske og kommunikative strategier eller med gennemførelse af fødevare- og ernæringspolitikker i forskellige sektorer (fx skoler, arbejdspladser eller institutioner).

Efter uddannelsen kan du arbejde som fx konsulent eller projektleder inden for sundhed og ernæring i private og offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen består af både naturvidenskabelige fag som fx biokemi og ernæring, sundhedsvidenskabelige fag som fx folkesundhed og sundhedsfremme samt samfundvidenskabelige og humanistiske fag som fx sundhedspsykologi og sundhedskommunikation.

Uddannelsen består af en fællesdel og en institutionsspecifik del.

Fællesdel

På fællesdelen undervises du i fire temaer:

 • Food, Nutrition and Health in a Global Perspective
 • Health Promotion and Applied Research Methods in Global Health
 • Sustainable Living and Inequalities in Health
 • Interventions in a Lifecycle Perspective

Institutionsspecifik del

Den institutionsspecifikke del tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. På VIA University College er forløbet:

 • 5. semester: Research Methods, Intervention and Project Management
 • 6. semester: Global Nutrition and Public Health Promotion
 • 7. semester: Electives and BA-assignment

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i Global Nutrition and Health. Den engelske titel er Bachelor of Global Nutrition and Health.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

I uddannelsen indgår praktikforløb på i alt ca. 6 måneder, som enten kan tages i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ernæringsassistent eller gastronom

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Engelsk B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen starter 1. september eller 1. februar. Uddannelsesinstitutionerne i Sorø, Aarhus og Haderslev har kun studiestart i september. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2021

 Der var ikke optagelse på uddannelsen i 2021.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du fx kunne finde arbejde som konsulent eller projektleder inden for sundhed og ernæring i private og offentlige organisationer.

Det kan også være som kommunikationsmedarbejder eller rådgiver i fødevareindustrien, i offentlige sundhedscentre som sundhedskonsulenter, i virksomheder med sundhed på arbejdspladsen, i madbranchen eller detailhandlen som formidlere eller kursusledere.

Mere uddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig med en kandidatuddannelse i Integrerede fødevarestudier.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health. Nr. 504 af 30. maj 2016.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 97 af 25. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job