højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Virksomhedsøkonomi A - hhx

I virksomhedsøkonomi A beskæftiger du dig med erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Fakta

Navn:
Virksomhedsøkonomi A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du lærer bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget virksomhedsøkonomi på A-niveau lærer du at klarlægge og behandle de økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold, og at se på hvilke forhold der har betydning for en virksomheds økonomi.

Du lærer også at bruge erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og at forklare modellernes forudsætninger og egenskaber.

I løbet af undervisningen indsamler du informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurderer deres troværdighed og relevans. Du lærer også at fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold og at bruge relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • virksomhed og samfund
  • virksomhedens strategi
  • økonomiske informationer om virksomheden
  • økonomisk analyse af virksomheden
  • økonomiske beslutninger i virksomheden
  • planer, budgetter og kontrol i virksomheden

Undervisningen veksler mellem forskellige skriftlige og mundtlige arbejdsformer. Den indeholder bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemer, arbejde med cases samt et projektforløb.

I virksomhedsøkonomi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It, elektroniske kommunikationsplatforme og internet indgår som fagligt og pædagogisk værktøj.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve foregår på grundlag af en centralt stillet opgave. Prøven varer 5 timer.

Den mundtlig prøve sker på grundlag af dit projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale med tilhørende spørgsmål. Den ene del af prøven består af din præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet. Anden del er en samtale med udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter og har ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for virksomhedsøkonomi på A-niveau er 335 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for virksomhedsøkonomi på A-niveau på hhx er 335 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for virksomhedsøkonomi A ihhx på uvm.dk