højere handelseksamen - hhx
Fag på den merkantile...

Virksomhedsøkonomi B - hhx

I virksomhedsøkonomi B beskæftiger du dig med erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Fakta

Navn:
Virksomhedsøkonomi B - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du lærer bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget virksomhedsøkonomi på B-niveau lærer du at klarlægge og behandle de grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds bæredygtighed, og at se på hvilke forhold der har betydning for en virksomheds økonomi.

Du lærer fx også at bruge bruge simple virksomhedsøkonomiske modeller og at forklare modellernes egenskaber.

I løbet af undervisningen indsamler du informationer om en virksomheds grundlæggende økonomiske forhold og vurderer deres troværdighed. Du lærer også at fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold og at bruge relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Du får undervisning inden for følgende emner:

  • Virksomheden og dens økonomi, fx opstart af virksomhed
  • Rapportering, fx udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
  • Virksomhedsanalyse, fx analyse af virksomhedens CSR indsats

Undervisningen veksler mellem forskellige skriftlige og mundtlige arbejdsformer. Den indeholder bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemer, arbejde med cases samt et projektforløb.

It, elektroniske kommunikationsplatforme og internet indgår som fagligt og pædagogisk værktøj.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer og foregår på grundlag af en centralt stillet opgave.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i dit projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale med tilhørende spørgsmål. Den ene del af prøven består af din præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet. Anden del er en samtale med udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter og har ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for virksomhedsøkonomi på B-niveau er 210 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for virksomhedsøkonomi på B-niveau på hhx er 210 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for virksomhedsøkonomi B hhx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2017
11. maj 2018
Virksomhedsøkonomi B, HHX Dagundervisning 5500 Middelfart
*
14. august 2017
11. maj 2018
Virksomhedsøkonomi B, HHX Dagundervisning 5500 Middelfart
*
8. februar 2018
6. juni 2018
Virksomhedsøkonomi B online Fjernundervisning 5210 Odense NV
*
3. april 2018
2. maj 2018
GSK - Virk. øko. C-B - t17gyvibu141 Dagundervisning 1358 København K
*
9. april 2018
28. juni 2018
EUS online 10 uger Fjernundervisning 5000 Odense C
*
30. april 2018
6. juni 2018
EUS online 5 uger Fjernundervisning 5000 Odense C
*
2. juli 2018
3. august 2018
EUS online 5 uger Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. juli 2018
3. august 2018
GSK - Virk.øko C-B - d. 9/7 til d. 3/8 2017 - (kl. 8.30-15.30) - t17gyvibu171 Dagundervisning 1358 København K
*
6. august 2018
17. december 2018
EUD online 20uger Fjernundervisning 5000 Odense C